StuComm logo
Search here!

StuComm lanceert WellBeingApp: “Alles voor het welzijn van studenten”

StuCommm WellBeingApp

De staat van het studentenwelzijn is zorgelijk, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Onderzoek van de Tilburg University wijst uit dat 1 op de 3 studenten kampt met angst- en depressieklachten. In een poging onderdeel uit te maken van de oplossing lanceert StuComm de WellBeingApp. “Iedereen moet nu zijn steentje bijdragen. Met de WellBeingApp versterken we de begeleidingsketen van onderwijsinstellingen en brengen we de hulp die studenten nodig hebben dichterbij”, aldus StuComm-founder en CEO Ronald Kouvelt.

StuComm werd bijna 7 jaar geleden opgericht met als doel studenten te helpen succesvol te zijn. Dit deden zij door informatie toegankelijker te maken en de communicatie tussen studenten en de onderwijsinstelling te verbeteren. Nu verschuift de focus: “We hebben ons lang gericht op het optimaliseren van de communicatie en bewegen daarin mee met de behoeften en wensen van studenten en instellingen. Studentenwelzijn is al langer een probleem en door de coronacrisis is dit alleen maar vergroot. Wij voelen ons genoodzaakt om er iets mee te doen”, zegt Kouvelt.

De staat van het welzijn

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en de Universiteit van Maastricht onder 8.300 studenten, blijkt dat de lockdown de bestaande problemen van studenten heeft versterkt. Zo is 56% van de studenten minder goed in staat zich te concentreren, voelt 52% zich eenzamer en voelt 47% zich somberder. Niet voor niets is 77% van de studenten bang om studievertraging op te lopen, met alle gevolgen van dien.

“Wat we wel kunnen doen is ervoor zorgen dat studenten die dat nodig hebben ergens terecht kunnen”

Hoewel voorkomen altijd beter is dan genezen, erkent Kouvelt dat dát niet direct mogelijk is. “Het is niet een probleem dat wij ‘even gaan oplossen’; het is veel groter dan dat. In de huidige situatie is het vrijwel onmogelijk om problemen bij studenten te voorkomen”, stelt Kouvelt. “Wat we wel kunnen doen is ervoor zorgen dat studenten die dat nodig hebben ergens terecht kunnen, hetzij bij hun medestudenten hetzij bij hun instelling. Samen kunnen we studenten er namelijk wel weer bovenop helpen.”

StuComm WellBeingApp

In de afgelopen maanden heeft StuComm samen met verschillende onderwijsinstellingen hard gewerkt aan innovaties, die samen de WellBeingApp vormen. Kouvelt: “Iedere onderwijsinstelling bepaalt zelf welke hulp en ondersteuning er geboden wordt. Dat bepalen ze met experts en wij gaan ze dan ook niet vertellen wat ze het beste kunnen doen. Wat we ze wel kunnen vertellen is hoe je de juiste hulp en ondersteuning bij studenten krijgt. Op dat vlak zijn er twee grote uitdagingen.”

“De app is de eerste in zijn soort, volledig gericht op het onderwijs en ik hoop dat we samen met onderwijsinstellingen hun studenten écht kunnen helpen””

“Enerzijds durven studenten niet om hulp te vragen. Ze moeten dan erkennen dat ze een probleem hebben en schamen zich voor wat anderen ervan zullen denken. Anderzijds is de juiste ondersteuning niet eenvoudig te vinden. Instellingen zijn geneigd de informatie hierover ‘te verstoppen’ op hun website of het intranet, waardoor studenten veel moeite moeten doen om dit te vinden. Met de WellbeingApp wordt er bewustzijn gecreëerd voor het probleem, wordt studenten duidelijk gemaakt dat het niks is om je voor te schamen en wordt de hulp die zij zo hard nodig hebben toegankelijk gemaakt.”

Een ander onderdeel van de app is peer-support, een belangrijk punt uit het Nationaal Programma Onderwijs. “Studenten hebben ook veel aan de steun van elkaar. De WellBeingApp ondersteunt een buddy systeem waarbij studenten elkaar kunnen vinden en kunnen helpen. De app is de eerste in zijn soort, volledig gericht op het onderwijs en ik hoop dat we samen met onderwijsinstellingen hun studenten écht kunnen helpen”, besluit Kouvelt.