StuComm logo
Search here!

Studiesucces of uitval: een duik in de cijfers

De cijfers liegen er niet om: het percentage studenten dat in of na het eerste jaar stopt met hun huidige opleiding ligt volgens verschillende onderzoeken tussen de 20% en 30%. Onderzoek van Qompact op basis van een survey onder mbo, hbo en wo-studenten wijst uit dat een vijfde van de eerstejaars studenten van het jaar 2020-2021 is uitgevallen. Uitgesplitst naar niveau gaat het hierbij om 23% van de mbo-studenten, 22% van de hbo-studenten en 20% van de wo-studenten. Een kanttekening bij deze cijfers is dat ruim de helft van de studenten aangeeft dat de situatie rondom COVID een rol heeft gespeeld in de keuze om te stoppen.

Onderzoek van de Vereniging Hogescholen toont de cijfers van voor COVID met 2019 als laatste peiljaar. Hierbij gaat het uitsluitend om hbo-studenten. In 2019 lag het percentage uitvallers op 11,3%, wat een stuk lager is dan de uitvalcijfers uit het onderzoek van Qompact. Toch ligt de realiteit iets anders. In het onderzoek van Vereniging Hogescholen wordt namelijk het percentage studenten dat is gestopt en een andere studie is gaan doen apart benoemd. Dit percentage ligt op 15,7%, wat betekent dat het aantal uitvallers daadwerkelijk 27% bedroeg in 2019. Van de eerstejaars uitvallers stoppen de meeste studenten nog voor het einde van januari. De voornaamste reden hiervoor is dat zij op die manier het nodige collegegeld uitsparen. Daarnaast geeft het studenten de mogelijkheid om nog voor de start van het nieuwe jaar in de zomer zich te oriĆ«nteren op andere opleidingen om opnieuw te kunnen beginnen. 

Het onderzoek van Vereniging Hogescholen toont eveneens het studiesucces van hbo-studenten. Wat hier opvallend is, is dat slechts 51,9% van de studenten hun opleiding in 5 jaar tijd succesvol weet af te ronden. Aangezien voor de meeste hbo-opleidingen 4 jaar staat, is dit cijfer zorgwekkend. Verlengen we de periode tot 8 jaar, dan zien we een stijging naar 68,4% studenten die hun opleiding succesvol afrondt. Dat betekent dat 31,6% van de hbo-studenten er niet in slaagt hun opleiding af te ronden.

Bij het studiesucces van hbo-studenten valt op dat een uitsplitsing naar vooropleiding een groot verschil toont. Wanneer studenten eerst een mbo-opleiding hebben genoten, is het studiesucces na 5 jaar 47,5% en na 8 jaar 59,6%. Hbo-studenten die van de HAVO komen zijn niet veel meer succesvol in de eerste 5 jaar (50,9%), maar zetten een grote stap na 8 jaar naar 71,8%. In vergelijking met deze groepen zijn er minder zorgen over VWO-studenten. In 5 jaar tijd slagen 67,5% van deze studenten en na 8 jaar is dat zelfs 83,6%. De belangrijkste reden voor het lagere studiesucces onder hbo-studenten met een mbo verleden, zit in het feit dat zij al een diploma hebben vanuit het mbo, waarmee zij een baan kunnen vinden. Zij voelen niet de noodzaak om door te studeren als het even moeilijk wordt, simpelweg omdat ze al een baan kunnen vinden.

Het resultaat hiervan is dat hbo-instellingen zich veel focussen op nieuwe studenten met een mbo-achtergrond, zodat ook zij blijven en hun studie afmaken. Wat valt op te maken uit de cijfers is dat het eerste jaar cruciaal is. Als een student het eerste jaar doorkomt, is de kans zeer groot dat hij of zij uiteindelijk de studie afrondt, het zij met vertraging. Niet voor niets focussen onderwijsinstellingen zich volop op eerstejaars studenten om ervoor te zorgen dat zij succesvol zijn. Maar wat kunnen zij nou specifiek doen om de uitval terug te dringen en het succes te vergroten?

In ons nieuwste whitepaper gaan we verder in op de beweegredenen van studenten om te stoppen en hoe je dit als onderwijsinstelling kunt voorkomen.

We've Moved | Find more info about our student experience solution @ Ready Education.
This is default text for notification bar