StuComm logo
Search here!

5 Manieren om Jouw September Onboarding te Evalueren

Jouw belangrijkste doel voor september was om nieuwe studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun eerste jaar. De onboarding in september is een cruciaal moment in student journey. Gaan studeren betekent automatisch een berg aan verandering. Een nieuwe omgeving, een nieuwe manier van leren, andere mensen en veel aanpassingen aan het sociale leven van studenten. Als er zoveel tegelijk gebeurt moet jij er zijn voor nieuwe studenten. Het is moeilijke opgave en het is niet te voorkomen dat er op enig moment fouten worden gemaakt. Dat is prima, zolang je ervan leert voor de volgende onboarding. In deze blog geven we je 5 manieren om te evalueren hoe jij hebt gepresteerd in september en wat je kan verbeteren voor januari.

Statistieken communicatie

Goede onboarding begint bij het kunnen bereiken van studenten. Zowel voorafgaand aan september als in de maand zelf, willen verschillende mensen en afdelingen binnen jouw onderwijsinstelling informatie overbrengen naar studenten om hen voor te bereiden. Ze zullen alle mogelijk manieren aangrijpen om hun boodschap over te brengen. Kijk eens naar de statistieken van de verschillende kanalen. Hebben jouw studenten al die mails wel gelezen? Hebben ze jouw notificaties gezien? En gereageerd op jouw berichten? Dit soort cijfers zijn een goede indicatie van de mate van betrokkenheid en hoe goed je in staat bent geweest nieuwe studenten te informeren.

Gebruikersstatistieken

Gedurende hun studie zullen jouw studenten veel van de verschillende systemen platformen die jij beschikbaar stelt gebruiken. De ene onderwijsinstelling organiseert dit beter dan de ander, vooral met het oog op de wensen en behoeften van studenten. Zij willen namelijk zo min mogelijk verschillende systemen en platformen moeten gebruiken. Analyseer de gebruikersstatistieken van jouw systemen en bekijk wat studenten gebruiken en hoe vaak. Gebruiken ze de systemen die ze moeten gebruiken? Missen ze iets? Zijn ze in staat hun weg te vinden en de informatie die ze nodig hebben te achterhalen?

Aanwezigheid evenementen

Als het gaat om de student betrokkenheid is de hoeveelheid aanwezige studenten op evenementen een goede indicator. De meeste onderwijsinstellingen organiseren verschillende evenementen tijdens de introductieweek en de eerste weken in september. Hoewel het instelling vaak gaat om het geven van informatie met betrekking tot bepaalde onderwerpen, zijn evenementen voor studenten de ideale manier om medestudenten te leren kennen. Mede om die reden zijn evenementen cruciaal om de betrokkenheid onder en met studenten te vergroten. Bekijk eens hoeveel studenten jouw evenementen hebben bijgewoond, maar ook het verschil tussen het aantal studenten dat daadwerkelijk aanwezig was en het aantal studenten dat zich in eerste instantie had aangemeld.

Studieresultaten

Tijdens het eerste semester zullen ook nieuwe studenten al de nodige tentamens moeten maken, stukken moeten schrijven en opdrachten moeten uitvoeren (in groepen). De resultaten die zij in deze periode halen laten zien of ze goed op weg zijn of dat er wat extra werk nodig is. Goede resultaten kunnen aangeven dat studenten erg betrokken zijn en optimaal gemotiveerd zijn om te presteren. Minder goede resultaten kunnen aangeven dat studenten juist niet betrokken zijn of extra aandacht nodig hebben om op het juiste niveau te komen.

Student voice

Als je wil weten of nieuwe studenten betrokken en voorbereid zijn, waarom vraag je het ze niet gewoon? Uiteindelijk is de mening van studenten een van de belangrijkste zaken in het evalueren van niet alleen de onboarding september, maar van alles wat je voor studenten doet. Door focusgroepen, interviews en surveys kun je veel over studenten achterhalen. Begin met het versturen van een survey die jouw inzicht geeft in het al dan niet bereiken van de doelen die jij jezelf had gesteld voor september. Op basis van deze resultaten kun je zien waar je steken hebt laten vallen en kun je met kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld door interviews of focusgroepen, onderzoeken wat je tijdens de volgende onboarding beter kunt doen.

Dus, was jij er klaar voor in september? Wat waren jouw grootste uitdagingen? Download ons whitepaper en kom erachter hoe je niet alleen kunt terugkijken naar september, maar ook hoe jij je zo goed mogelijk kunt voorbereiden op januari!

We've Moved | Find more info about our student experience solution @ Ready Education.
This is default text for notification bar