StuComm logo
Search here!

Basis leggen voor studiesucces: hoe help je nieuwe studenten?

Iedere onderwijsinstelling heeft baat bij succesvolle studenten. Niet voor niets wordt er veel aandacht besteedt aan het beperken van studievertraging en uitval. De uitval is het grootst in het eerste jaar en dus wordt er gekeken naar wat je als onderwijsinstelling kunt doen om uitval te voorkomen. Het blijkt dat de eerste 100 dagen van een studie cruciaal zijn voor het studiesucces van een student. In die eerste 100 dagen wordt de basis gelegd voor een succesvolle studietijd. Studenten wennen aan een voor hen nieuwe dagelijkse routine, nieuwe manier van leren en nieuwe omgeving. De informatievoorziening voor en communicatie met studenten speelt daarbij een belangrijke rol. Dat alles begint al bij de voorbereiding op die 100 dagen, direct na het moment van inschrijven.

Voor de aanmelding

Vóór de start van een studie, zit nog het proces van aanmelden en inschrijven. Het lukt onderwijsinstellingen vaak niet om dit optimaal te organiseren, terwijl dit een cruciale fase is ter voorbereiding op de studie. Het gaat niet alleen maar om de praktische zaken van het uploaden van een ID-kaart en het regelen van het collegegeld. In deze fase is binding realiseren met aankomende studenten essentieel, om terugtrekkers te voorkomen. Hoewel de doelen hetzelfde zijn, zijn er belangrijke verschillen in het traject voor studenten in het MBO en het HBO en WO.

Direct na de start

Na de voorbereiding zijn de jongeren voor het eerst echt ‘student’ en begint hun studie. Ze volgen onderwijs op de campus of digitaal. In beide gevallen moet alles vanaf het eerste moment duidelijk zijn, zodat studenten de vliegende start hebben die ze verdienen. Hierbij is het essentieel dat de informatievoorziening op orde is en de communicatie optimaal verloopt, zodat studenten zich zoveel mogelijk kunnen focussen op het onderwijs zelf.

Even rust

Na de eerste drie weken breekt de minst spannende periode van de eerste 100 dagen aan, als het gaat om de informatievoorziening. In deze fase is het ‘education as usual’ en raken de nieuwe studenten steeds meer gewend aan de nieuwe manier van leven die hoort bij het gaan studeren. Tegelijkertijd is dit wel de periode waarin studenten voor het eerst tegen uitdagingen aan kunnen lopen en dus jouw hulp nodig hebben. Het toegankelijk maken van de juiste ondersteuning is dan ook erg belangrijk.

Klaarmaken voor tentamens

Aan het einde van de eerste periode als student, vinden de eerste tentamens plaats. Na de eerste intensieve weken is het tijd voor studenten om hun kennis te toetsen. Natuurlijk hebben zij op de middelbare school en in eerdere opleidingen toetsen en examens meegemaakt, maar de ervaring leert dat de druk toch anders is bij een tentamen tijdens een vervolgopleiding. Zeker wanneer je net begonnen bent. De voorbereiding op deze tentamens moet goed zijn om de vliegende start door te kunnen zetten.

Nieuwe status quo

Na de tentamenperiode is het doorschakelen naar een nieuwe periode, vaak met nieuwe vakken, en begint het ‘riedeltje’ weer opnieuw. Het enige dat anders is, is dat nu langzaam maar zeker de eerste studieresultaten bekend worden. Zeker als de eerste studieresultaten tegenvallen kan dit lastig zijn voor studenten. Door direct duidelijk te maken wat zij hieraan kunnen doen en wie hen hierbij kan helpen, voorkom je dat hier de eerste uitvallers ontstaan.