StuComm logo
Search here!

Studenten Regeerakkoord ISO: “Ondersteund worden bij tegenslag”

In het Studenten Regeerakkoord, opgesteld door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), is studentsucces de norm. Het ISO somt enkele uitdagingen van de studenten van nu op en stelt dat verandering noodzakelijk is. De 10 punten die zij opsommen vraagt om investeringen van de overheid, zodat onderwijsinstellingen hun studenten beter kunnen helpen. Een belangrijk onderdeel is de ondersteuning van studenten. Deze blijft in veel gevallen achter, zeker in een tijd waarin het contact tussen studenten en onderwijsinstellingen wordt bemoeilijkt door COVID-19. Toch kunnen onderwijsinstelling nu al handelen om studenten beter te ondersteunen.

Behalve betere ondersteuning is het noodzakelijk dat ondersteuning toegankelijker wordt gemaakt. Veel onderwijsinstellingen zetten al lange tijd in op het welzijn van studenten en het helpen in moeilijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan mentale problemen, financiële problemen en tegenvallende studieresultaten. In deze situaties is er vaak al een persoon of afdeling die een student kunnen helpen. Het voornaamste probleem is dat deze hulp niet toegankelijk is.

Bij wie moet ik zijn?

Dat is de vraag die veel studenten zichzelf en hun medestudenten stellen. Ze zijn simpelweg niet op de hoogte van wie hen kan helpen in welke situatie. Er zijn gelukkig uitzonderingen op de regel, en dat aantal groeit, maar de meeste onderwijsinstellingen stoppen de informatie over de ondersteuning die zij te bieden hebben ergens weg op de website of diep in het intranet. Prominente plekken, zoals direct na het inloggen op het intranet of in een studentenapp, worden hier zeer beperkt voor gebruikt ondanks de vele mogelijkheden.

Als het gaat om de ondersteuning voor studenten zouden onderwijsinstellingen twee doelen moeten hebben. Enerzijds gaat het om het creëren van bewustzijn en wegnemen van de schaamte rondom problemen die studenten ervaren. Anderzijds gaat het om het bieden van de ondersteuning die studenten nodig hebben in verschillende situaties.

Bewustzijn en toegankelijkheid

Volgens het Studenten Regeerakkoord moeten studenten “hun weg kunnen vinden en ondersteund worden bij tegenslag.” Uit de Analyse Studentenwelzijn van het ISO blijkt dat veel studenten nog te maken hebben met problemen. De druk die studenten ervaren komt voort uit onder andere financiële druk en de druk om te presteren. Ook stelt het ISO in het Studenten Regeerakkoord dat “het gebrek aan begeleiding of de vindbaarheid daarvan, ertoe leidt dat studenten onnodig lang met problemen blijven rondlopen.”

Onderwijsinstellingen kunnen nu al, voordat het nieuwe kabinet iets met het Studenten Regeerakkoord doet, de nodige stappen zetten. Het simpelweg toegankelijk maken van de ondersteuning, bijvoorbeeld in een studentenapp, zorgt ervoor dat studenten direct hun weg kunnen vinden en niet onnodig lang met problemen rond blijven lopen.