StuComm logo
Search here!

Optimale begeleidingsketen? Zet de student centraal!

In het Nationaal Programma Onderwijs is er volop aandacht voor het studentenwelzijn. Een belangrijk punt, omdat het welzijn door de coronacrisis zwaar onder druk staat. Alles is erop gericht om studenten die problemen ervaren beter te helpen, om studievertraging, uitval en langdurige persoonlijke problemen te voorkomen. De richtlijnen zijn duidelijk, met een focus op studiebegeleiding, aanspreekpunten bij persoonlijke problemen en het stimuleren van peer-support. Nu is het aan onderwijsinstellingen de taak om dit te organiseren en bij studenten onder de aandacht te brengen.

Het thema is vanzelfsprekend ook bekend bij studenten. Door de algemene media weten zij dat onderwijsinstellingen ook actief bezig zijn met het thema en dat ze op korte termijn meer kunnen verwachten van hun instelling. De ene instelling is hier al verder mee dan de andere. In veel gevallen zijn er al ‘Wellbeing Weken’ geweest of staan die binnenkort op de agenda. Sommige instellingen hebben zelfs al grote stappen gezet in peer-support. De begeleidingsketen wordt overal iets anders ingericht, maar de essentie blijft hetzelfde. Studenten moeten worden geholpen.

Wegnemen van drempels

Uiteindelijk blijft het wel aan studenten zelf om gebruik te maken van de geboden hulp en ondersteuning. Hoewel het logisch lijkt om hulp te zoeken als je problemen ervaart, zijn er verschillende barrières die dit voorkomen. Studenten zijn vaak bang voor wat anderen ervan zullen denken. Daarnaast vinden ze het lastig om de juiste persoon te vinden om hun probleem mee te bespreken.

Het creëren van bewustzijn rondom deze problemen is belangrijk om het taboe te doorbreken. Zeker in deze tijd is het normaal dat studenten problemen ervaren. Onderzoek van de Tilburg University wijst uit dat liefst 1 op de 3 studenten kampt met angst- en depressieklachten. Studenten moeten begrijpen dat dit niks om zich voor te schamen en dat hulp juist goed is. Bewustwordingscampagnes zoals ‘Wellbeing Weken’ spelen hierin een belangrijke rol. Ook het prominent aanbieden van hulp en ondersteuning, in plaats van het ergens ‘verstoppen’ op de website of op het intranet, helpt ook. Door de hulp en ondersteuning aan te bieden via de makkelijkste kanalen voor studenten, zal er eerder gebruik van worden gemaakt door studenten.

Student centraal

Voor instellingen is het belangrijk om bij deze acties de student centraal te zetten. Vaak wordt er gekeken naar hoe de instelling het makkelijkst kan ‘zenden’, in plaats van te kijken naar hoe studenten het beste bereikt kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is een nieuwsbrief versturen per mail. Het is enorm makkelijk voor de instelling om een nieuwsbrief te versturen, maar meer dan de helft opent hun mail al niet meer, laat staan dat ze de nieuwsbrief daadwerkelijk lezen.

Het is goed om gebruik te maken van alle mogelijke middelen en kanalen, maar daarbij is het belangrijk om te kijken welke het meest effectief zijn. Een nieuwsbrief versturen, gewijd aan dit onderwerp en de begeleiding van de instelling, is goed, maar kan niet op zichzelf staan. Hetzelfde geldt voor de weg naar de hulp en ondersteuning van de instelling. Het is goed om dit beschikbaar te maken via bijvoorbeeld de website en het intranet, maar je zult er als instelling op meer manieren naar moeten verwijzen om studenten het makkelijk te kunnen laten vinden.