StuComm logo
Search here!

8 maanden corona: wat hebben we geleerd?

In maart 2020 veranderde alles voor heel Nederland. De ‘intelligente lockdown’ heeft grote gevolgen gehad voor het onderwijs. In eerste instantie werd al het reguliere onderwijs vervangen door online onderwijs, waarna studenten mondjesmaat weer aanwezig mochten zijn op de campus. Onderwijsinstellingen hebben zich buitengewoon flexibel opgesteld en zijn in veel gevallen goed omgesprongen met de uitdagingen die zij tegen zijn gekomen. We kunnen veel leren van alle uitdagingen die we zijn tegengekomen en de aanpassingen die we hebben moeten maken in het onderwijs.

1) Onderwijskwaliteit

In de eerste maanden na de corona uitbraak liet de kwaliteit van het onderwijs te wensen over volgens liefst 75% van de studenten. Dit kwam voor vrijwel niemand als verrassing: onderwijsinstellingen waren simpelweg onvoldoende voorbereid op het verzorgen van online onderwijs. De offline lessen en colleges werden gekopieerd naar een digitale omgeving zonder voldoende aanpassingen. Er werd onvoldoende rekening gehouden met de verandering in interactie en kennisoverdracht, waardoor de kwaliteit van het onderwijs achteruit ging. Inmiddels is er een stijgende lijn te zien in de kwaliteit van het onderwijs. Onderwijsinstellingen hebben ervaring op kunnen doen met online onderwijs en, nog belangrijker, hebben de tijd gehad om te luisteren naar de wensen en behoeften van studenten. Hierdoor sluit het onderwijs beter aan op wat studenten verwachten.

Les 1: Ken de wensen en behoeften van studenten om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

2) Studentenondersteuning

Gedurende hun studie komen studenten terecht in verschillende situaties waarin zij de hulp nodig hebben van een persoon of afdeling van de onderwijsinstelling. Onderwijsinstellingen hebben al langer moeite om ervoor te zorgen dat studenten altijd eenvoudig toegang hebben tot de hulp die ze nodig hebben. Nu ook de fysieke afstand is gegroeid, is er een grotere uitdaging ontstaan met het bieden van deze hulp. Problemen die niet worden opgelost en vragen die niet worden beantwoord zorgen ervoor dat het studiesucces eronder lijdt. Toegankelijke hulp en ondersteuning is dus van cruciaal belang.

Les 2: Zorg dat afdelingen als de servicedesk en personen als studieloopbaanbegeleiders eenvoudig toegankelijk zijn om studenten te helpen wanneer dit nodig is.

3) Student communicatie

In een tijd waarin de situatie constant wijzigt, maatregelen veranderen en studenten op de hoogte moeten blijven, is goede student communicatie cruciaal. Daarbij gaat het om de juiste boodschap, via het juiste kanaal op het juist moment. Helaas gaat in de meeste gevallen één van de drie nog altijd fout. Zo ontvangen studenten nog wel eens push notificaties over berichten die niet relevant zijn voor hen, en worden belangrijke berichten in een studentenportaal gezet in plaats van verstuurd via een studentenapp. Dit laat zien dat onderwijsinstellingen nog altijd moeite hebben met het inspelen op de communicatiebehoefte van de student. Toch zijn er ook voorbeelden van onderwijsinstellingen die hun communicatiemiddelen wel effectief inzetten. Voor de andere instellingen is het zaak om de communicatiebehoefte van studenten te begrijpen en hier actief op in te spelen.

Les 3: Verdiep je in de communicatiebehoefte van de student en koppel deze aan een duidelijke communicatiestrategie van de instelling.

4) Betrokkenheid van studenten

Betrokken studenten zijn over het algemeen ook succesvolle studenten. Zij voelen zich thuis op de campus, weten wat er speelt rondom hun faculteit en de gehele onderwijsinstelling, hebben een goede band met medestudenten en zijn door dit alles gemotiveerd om het maximale resultaat te behalen. Voor corona was het voor veel onderwijsinstellingen al een uitdaging om studenten goed te betrekken en met de groeiende fysieke afstand is dit alleen maar uitdagender geworden. Niet alleen het contact met de onderwijsinstelling maar ook het contact tussen studenten onderling is minder. Juist dat contact zorgt ervoor dat studenten succesvol zijn; ze zijn actief betrokken bij de instelling, kunnen vragen stellen aan medestudenten en de vragen van medestudenten beantwoorden, en bouwen en persoonlijke band met medestudenten die hen motiveert te presteren. Ouderejaars lopen al langer rond en hebben deze banden vaak al opgebouwd. Eerstejaars daarentegen zitten in kleinere groepen, zijn minder fysiek aanwezig en hebben dus meer moeite met het bouwen van zo een band met medestudenten.

Les 4: Blijf in contact met de studenten en faciliteer het contact tussen studenten onderling.

5) Student well-being

Eind 2019 en begin 2020 waren er al verschillende onderzoeken die concludeerden dat de druk op het welzijn van studenten een hoogtepunt had bereikt. Steeds meer studenten kampen met stress, faalangst, depressies en soms zelfs suïcidale gedachten. Nu studenten minder sociale contacten hebben en meer op zichzelf zijn aangewezen, groeit het aantal studenten dat moeite heeft met de mentale gezondheid. Onderwijsinstellingen doen er alles aan om studenten van de juiste ondersteuning te voorzien, middels vertrouwenspersonen en studentenpsychologen. De grootste uitdaging zat, en zit nog steeds, in het bekend maken aan studenten dat deze hulp beschikbaar is en deze hulp toegankelijk maken.

Les 5: Maak duidelijk hoe jij studenten met mentale gezondheidsproblemen helpt en maak deze hulp toegankelijk.