StuComm logo
Search here!

Robin Hidding, Directeur BSO bij Saxion: “Eerst de keuken op orde, dan waarde bieden aan studenten”

Robin Hidding, Directeur BSO bij Saxion

Hoewel hij het nooit van zichzelf had verwacht, maakte Robin Hidding vijf jaar geleden de overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs. Gedreven vanuit de gedachte om indirect iets bij te dragen aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie, werd hij Directeur van SCI, de voorloper van de Business Support Organisatie (BSO) bij Saxion. “Wij zijn het gas-water-licht van Saxion en zorgen op de achtergrond dat een goede functionerende de bedrijfsvoering, ICT en onderwijslogistiek als normaal worden ervaren. Als wij efficiënter en effectiever werken, kunnen er meer middelen er aan het onderwijs zelf besteed worden”, aldus Robin.

Bij binnenkomst wist Robin direct dat er voldoende werk te doen was. “Er werd enorm hard gewerkt, maar we wilden te veel”, stelt hij. “We waren met zoveel zaken tegelijk bezig dat het niet behapbaar was. Het liefst houd je je bezig met zaken die studenten gelijk merken. Toch moesten wij eerst de keuken op orde hebben voordat we de dingen konden doen die onze studenten echt merken. Zo stond de StuCommApp al een tijd op het lijstje, maar moesten we wel eerst de randvoorwaarden hebben geregeld voordat we aan zoiets zouden beginnen.”

Professionaliseringsslag

Met het aanbrengen van meer structuur werd de zogenoemde keuken steeds verder op orde gebracht. “Ieder jaar maken we weloverwogen keuzes om te bepalen waar we aan gaan werken. Door projectmatig te werken behouden we het overzicht en zorgen we dat alles goed wordt gedaan.” Volgens Robin was de grootste winst te behalen in de bedrijfsvoering van Saxion: “In het onderwijs ligt de focus logischerwijs op het onderwijs zelf. Men vergeet alleen dat er dan wel aan bepaalde randvoorwaarden moet worden voldaan. Daar heeft het College van Bestuur dan ook bewust in geïnvesteerd.”

“Met onze integrale benadering hebben we mooie stappen gezet de afgelopen jaren. Wanneer er nu een verzoek komt vanuit de organisatie, nemen we hier de tijd voor en kijken we wat dit voor Saxion betekent. Wat levert het op? Wat is de impact? Zo maken we dat aan de voorkant heel duidelijk.” Met deze aanpak is Saxion beter voorbereid op het veranderende onderwijs en de bijbehorende veranderingen die nodig zijn binnen de BSO.

Blik op de toekomst

De veranderingen waar BSO zich mee bezighoudt worden grotendeel van buitenaf gedreven. “De manier van onderwijzen verandert en dat betekent dat wij mee moeten bewegen. Zo is er, mede door corona, een groot verandertraject waarbij we veel standaardiseren en al onze medewerkers voorzien van goede faciliteiten om thuis te werken. Daarnaast kijken we hoe we invulling geven aan de combinatie online en thuis studeren en werken. Hoe richten we onze vergaderruimtes en onderwijslokalen zo in dat het voldoet aan de behoefte en ambities van het onderwijs en het hybride werken en studeren mogelijk maakt?”

Daarnaast is er het applicatielandschap, waar Robin een sterke mening over heeft. “Veranderingen worden grotendeels gedreven door het onderwijs en de student behoefte, maar we geven natuurlijk wel kaders mee om duidelijk te maken wat mogelijk is en wat niet. We zullen in ieder geval veel gebruik maken van SaaS-oplossingen. Daar is al het aanbod simpelweg ook op gericht. Innovatie is heel belangrijk en ook personalisatie, bijvoorbeeld met wat maatwerk middel low-code, is voor ons een optie. Maar we zullen zo maximaal mogelijk gebruik maken van bewezen standaardoplossingen”, besluit Robin.

We've Moved | Find more info about our student experience solution @ Ready Education.
This is default text for notification bar