StuComm logo
Search here!

Interview: een blik op het welzijn van studenten

Het welzijn van studenten is een groot probleem. Sommigen stellen zelfs dat er sprake is van een groeiende epidimie. Volgens Mind worden 75% vinden alle psychische gezondheidsproblemen hun oorsprong voor het 24e levensjaar. We interviewden Joel Gujral, mede-oprichter van MYNDUP, om zijn visie op deze problemen te krijgen.

Joel, bedankt dat je de tijd voor ons neemt. Zoals wij begrijpen worden problemen met de psychische gezondheid steeds gebruikelijker.

Het klopt dat problemen met de psychische gezondheid steeds normaler worden. Er is veel onderzoek gedaan om erachter te komen waar deze problemen door worden veroorzaakt. Een schokkend feit is dat 75% van alle problemen voor het 24e levensjaar hun oorsprong vinden. Toch is het niet verrassend, aangezien er veel studenten zijn die te maken hebben met problemen.

Wat denk je dat de oorzaak is van de toenemende problemen rondom het welzijn van studenten?

Het is belangrijk om te begrijpen dat iedereen anders is en dat verschillende problemen moeilijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Normaal gesproken is het een combinatie van verschillende factoren die problemen veroorzaken. Een aantal hiervan zijn van toepissing op het hoger onderwijs. Starten met studeren is een grote verandering in het leven van een student. Voor velen is het de eerste keer dat je weg bent bij familie, wat eenzaamheid en stress kan veroorzaken. Een andere oorzaak wordt gezien in de prestatiedruk. Het halen van deadlines en goed presteren tijdens tentamens kunnen veel stress veroorzaken, zeker tijdens de tentamenperiode.

Heb je zelf ervaring met soortgelijke problemen?

Toen ik zelf nog studeerde had mijn beste vriend serieuze problemen. Destijds zochten we hulp bij de universiteit, maar er was geen ruimte meer. We kregen weinig hulp en werden op een wachtlijst geplaatst. In die periode was ik zijn grootste ondersteuning, terwijl ik hier helemaal niet voor gekwalificeerd was. Het was ook nog eens de periode van de eindejaarstentamens. Alles bij elkaar leed ik eronder. Ik kreeg zelf te maken met ernstige stress en angstigheid. Terugkijkend op dat alles was het een traumatiserende situatie.

Is er iets wat jouw universiteit anders had kunnen doen?

Joel Gujral, mede-oprichter MYNDUP

Problemen voorkomen is een grote uitdaging, maar is het wel mogelijk om ze te beheersen. Als er niet de juiste hulp wordt geboden, kan het uit de hand lopen. Vanzelfsprekend is er behoefte aan meer capaciteit om met deze problemen om te kunnen gaan. Onderwijsinstellingen moeten in staat zijn om symptomen te signaleren en hulp te bieden wanneer dat nodig is. Als er voldoende capaciteit was geweest, hadden onze problemen wellicht beter beheersd kunnen worden.

Dus eigenlijk is de capaciteit het grootste probleem?

Zo simpel is het helaas niet. Op de lange termijn moeten we proberen een oplossing zien te vinden om problemen te voorkomen. Dat gaat natuurlijk niet over een nacht ijs. Om dit te realiseren moeten we de handen ineen slaan en samen werken naar een oplossing. Op de korte termijn is het wel mogelijk om de gevolgen te beperken. Als er voldoende capaciteit is kunnen we ergere problemen voorkomen.

Er is niet één specifieke oplossing voor problemen met de psychische gezondheid. Dat is de reden dat we MYNDUP zijn gestart. Met ons platform bieden we hulp wanneer het nodig is. We leveren verschillende services van therapie tot coaching. Op deze manier proberen we de zorg toegankelijker te maken. We hopen een onderdeel te kunnen zijn van de oplossing. Desalniettemin is het aan onderwijsinstellingen om er actief mee bezig te zijn. Zonder de onderwijsinstellingen is het onmogelijk om een manier te vinden om studenten te helpen.

Joel is een van de gasten in ons webinar over Mental Health in het onderwijs. Wil je meer weten over het welzijn van studenten en hoe je als onderwijsinstelling jouw studenten optimaal kunt ondersteunen? Registreer je voor ons gratis webinar!