StuComm logo
Search here!

Goed geïnformeerd het nieuwe studiejaar in

Hoewel werkend en studerend Nederland een groot deel van het jaar thuis heeft gezeten, is de echte vakantie pas net begonnen. Na een drukke periode met onzekerheden en snel handelen, is die vakantie zeker verdiend. In september moeten onderwijsinstellingen en studenten er weer staan, waar wel de nodige voorbereidingen voor getroffen zullen moeten worden. Met het hybride-onderwijs en de invulling die iedere onderwijsinstelling hieraan geeft, zijn er nog genoeg vragen en onduidelijkheden bij studenten.

Onderwijsinstellingen zijn de afgelopen maanden massaal overgegaan op digitaal onderwijs om studievertraging te voorkomen. Inmiddels is er een hybride vorm geïmplementeerd en wordt het digitale onderwijs geoptimaliseerd. Dat is ook zeker nodig, zo blijkt uit onderzoek van AT5. Liefst 75% van de ondervraagde studenten geeft aan dat het onderwijs sinds de coronacrisis slechter is dan daarvoor. Een deelnemende student vergelijk het digitale onderwijs met Netflix, “waar je dan 2100 euro voor betaalt”.

Aanpassingen in het onderwijs

Iedere onderwijsinstelling gaat anders om met de situatie. Sommige onderwijsinstellingen zetten weer volledig in op fysiek onderwijs, verspreid over verschillende locaties om de veiligheid en de gezondheid van studenten en personeel te waarborgen. Andere onderwijsinstellingen gaan juist meer gebruik maken van digitaal onderwijs en faciliteren voornamelijk praktijkonderwijs nog op locatie. Daarnaast zijn er ook de verschillende faciliteiten op de campus, zoals de bibliotheek en openbare studieruimtes, die anders gebruikt zullen worden. Hoe dan ook, er zijn de nodige aanpassingen die impact zullen hebben op studenten.

Studenten zullen goed op de hoogte moeten zijn van deze aanpassingen. Wanneer moeten zij op locatie aanwezig zijn en wanneer moeten zij digitaal onderwijs volgen? Kan er gebruik worden gemaakt van de faciliteiten op de campus en onder welke voorwaarden? Als onderwijsinstelling zul je dit duidelijk moeten communiceren met studenten in het algemeen, maar ook op individueel niveau.

Studenten op de hoogte brengen

In deze situatie zijn er twee verschillende soorten informatie die gedeeld moet worden met studenten. Om te beginnen zijn er de algemene regels en maatregelen die gelden voor alle studenten. Denk hierbij aan de eventueel aangepaste openingstijden op de campus, onder welke voorwaarden een student aanwezig mag zijn op de campus en in gezamenlijke ruimtes, en of, en zo ja hoe, studenten hun aanwezigheid moeten melden. Ook belangrijke veranderingen zullen direct bij studenten bekend moeten zijn. Met deze informatie weet elke student exact wat hij of zij wel en niet kan doen op de campus. 

Daarnaast is er de informatie die voor iedere student anders is. Waar een deel van de lessen op locatie zal plaatsvinden, is er ook een deel dat digitaal plaatsvindt. Een student moet direct kunnen zien of een les op locatie of digitaal plaatsvindt, zodat deze zich op de juiste manier kan voorbereiden. Als het aan studenten ligt wordt deze informatie in hun rooster getoond, zodat zij dit goed per les kunnen zien.

Bij beide vormen van informatie is het belangrijk om te bepalen via welk kanaal je jouw studenten het best kunt bereiken en op welke manier je de informatie het best kunt tonen aan de studenten. Snelle en duidelijke communicatie is hierbij van groot belang.