StuComm logo
Search here!

Blik op het onderwijs in 2021

Het zware 2020 ligt achter ons en dus is het tijd om vooruit te kijken naar wat 2021 ons gaat brengen. De verwachting is dat wederom het coronavirus enorme impact gaat hebben op het komende kalenderjaar. Met het begin van het jaar midden in een lockdown, lijkt het alleen maar beter te kunnen gaan worden. Wat kunnen we verwachten en wat kunnen onderwijsinstellingen doen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitdagingen van 2021?

Online onderwijs

Met de huidige lockdown blijft het online onderwijs van groot belang. Onderwijsinstellingen hebben vorig jaar grote stappen gezet in de kwaliteit van het online onderwijs, tot genoegen van studenten. In plaats van een ‘te dure versie van Netflix’ waar in april nog over werd gerept, kunnen studenten in de meeste gevallen nu degelijk onderwijs volgen. De uitdaging ligt vooral in het praktijkonderwijs, wat moeilijk vervangen kan worden door online onderwijs.

Onboarding

In februari start weer een nieuwe lichting studenten die nu al voorbereid moeten worden op wat komen gaat. Voor hen is het een nieuwe stap, die in de huidige situatie veel onzekerheid met zich meebrengt. Het is aan onderwijsinstellingen om aankomende studenten optimaal welkom te heten, door hen vanaf hun aanmelding te boeien en te binden. Hierin speelt het combineren van online en offline activiteiten een belangrijke rol.

Student engagement

Het betrekken van studenten was al een uitdaging voor het Coronavirus, maar met onderwijs op afstand is dat alleen maar uitdagender geworden. Ook in de eerste maanden van 2021 zal dit belangrijk blijven. Studenten zijn nog steeds veelal op zichzelf aangewezen en hebben behoefte aan contact. Aan onderwijsinstellingen de taak om dit contact te bewerkstelligen en studenten te blijven betrekken.

Mental health

Gedurende het afgelopen jaar is de druk op het welzijn van studenten toegenomen. Het gebrek aan sociale activiteiten en contacten, veranderingen in hun studie, het mislopen van stages en de groeiende onzekerheid liggen hieraan ten grondslag. Waar het betrekken van studenten al een deel van de oplossing vormt, is er actieve ondersteuning nodig voor studenten die kampen met klachten rondom hun welzijn. Vanuit onderwijsinstellingen is het noodzakelijk om actief en reactief klaar te staan voor studenten die het zwaar hebben.

Het oude normaal?

Met het beschikbare vaccin is de hoop dat we in de loop van het jaar terug kunnen naar het ‘oude normaal’. De vraag is alleen: gaan we echt nog terug naar het oude normaal? Hoewel de coronacrisis een zware en donkere tijd is geweest, heeft iedereen zich moeten aanpassen. Een aantal van deze aanpassingen heeft positief uitgepakt en dus zullen er bepaalde dingen permanent veranderen. Naar verwachting zal vrijwel alles in het nieuwe studiejaar weer mogelijk zijn en dus zullen onderwijsinstellingen in het eerste half jaar moeten gaan onderzoeken hoe zij het nieuwe studiejaar het beste kunnen inrichten.