StuComm logo
Search here!

Nieuwe HBO-studenten: Voorkom uitval in het eerste jaar

Iedere onderwijsinstelling heeft baat bij succesvolle studenten. Niet voor niets wordt er veel aandacht besteedt aan het beperken van studievertraging en uitval. De uitval is het grootst in het eerste jaar en dus wordt er gekeken naar wat je als onderwijsinstelling kunt doen om uitval te voorkomen. Het blijkt dat de eerste 100 dagen van en studie cruciaal zijn voor het studiesucces van een student.

In die eerste 100 dagen wordt de basis gelegd voor een succesvolle studietijd. Nieuwe studenten, afkomstig van de middelbare school of het MBO, wennen aan een nieuwe dagelijkse routine, een nieuwe manier van leren en een nieuwe omgeving. Naast het goed laten aansluiten van het onderwijs is het tevens belangrijk om de informatievoorziening voor en de communicatie met studenten op orde te hebben. Dit alles begint al bij de voorbereiding op die 100 dagen, direct na het moment van inschrijven.

In dit whitepaper gaan we in op de juiste aanpak om uitval onder eerstejaars te voorkomen.