StuComm logo
Search here!

De impact van COVID-19 op afstudeerders

De huidige stroom afstudeerders heeft het lastig. Dit blijkt uit een onderzoek van Prospects. Waar het postuniversitaire leven afgelopen jaar nog bestond uit opwinding en een lijst aan spannende vacatures, voelt bijna twee derde van de huidige afstudeerders zich onzeker over de carrièremogelijkheden. De helft overweegt om een postdoctorale opleiding te volgen. Wat is het effect van COVID-19 op afstudeerders en wat kunnen universiteiten doen om deze beter te begeleiden?

Het effect van COVID-19 op afstudeerders

Een gebrek aan banen en een achterstand in het ontwikkelen van vaardigheden, zijn de grootste zorgen van afstudeerders. 79% van de afstudeerders geeft aan zich grote zorgen te maken over een krimping in het aantal aangeboden banen in de industrie waarin zij later werkzaam zouden willen zijn. Na de uitbraak van het virus hebben veel werkgevers immers hun wervingen tijdelijk stopgezet. 

Daarnaast zouden afstudeerders in deze kritieke tijd hun vaardigheden in deeltijdbanen en stages moeten ontwikkelen. Toch zitten zij, op aanvraag van de overheid, thuis. 29% van de eindejaarsstudenten heeft een baan verloren en 26% heeft een stage verloren. Ook de motivatie van deze studenten gaat verloren. Dit blijkt zo te zijn bij meer dan driekwart van de afstudeerders. 

Wat kunnen universiteiten doen

Uit de enquête van Prospects blijkt dat 72% van de afstudeerders hulp en advies wil. Universiteiten kunnen studenten adviseren en begeleiden op verschillende gebieden. 

Als het gaat om vaardigheden is het van groot belang om studenten gerust te stellen. Is het immers daadwerkelijk zo dat studenten in deze tijd geen vaardigheden mee krijgen? Het antwoord is simpel: je zou ervan versteld staan, hoeveel waardevolle vaardigheden studenten ontwikkelen tijdens de lockdown.  Denk aan organiserend vermogen, communicatieve vaardigheden en veerkracht. Zo zetten studenten virtuele groepen op, ondersteunen ze kwetsbaardere personen en komen ze met allemaal innovatieve initiatieven ter verlichting van deze periode. Een advies aan universiteiten is om de positiviteit onder studenten te ondersteunen en ze te laten nadenken over alle positieve dingen die ze doen en deze te gebruiken om hun vaardigheden aan werkgevers te demonstreren.

Daarnaast is er de noodzaak om goed samen te werken met werkgevers. Zodoende kunnen universiteiten en bedrijven samen werken aan een outreach-strategie. Deze kan helpen bij het wegnemen van verkeerde overtuigingen als het gaat om wervingen. Het zichtbaar maken van vacatures en het delen van geruststellende berichten over wervingen is van groot belang bij het wegnemen van angst bij afstudeerders. 92% van de afstudeerders heeft aangegeven dat ze baat zou hebben bij deze geruststelling. 

Carrière diensten 
Hoe kunnen studenten en bedrijven nu het beste met elkaar in contact gebracht worden? Fysieke wervingen zoals in-house-dagen kunnen door de huidige maatregelen niet doorgaan. Toch kunnen studenten in contact komen met bedrijven en interessante vacatures door middel van online platforms. Lees in deze blog meer over online wervingen.