StuComm logo
Search here!

Student Ondersteuning Oplossing

Waar kunnen jouw studenten terecht met vragen? Hoe kan een student met dyslexie extra tentamentijd krijgen? Wat moeten studenten met een kind doen om hulp te krijgen? En hoe kan een student met symptomen van een burn-out jouw ondersteuning krijgen? Om jouw hulp toegankelijk te maken voor jouw studenten, hebben we de Student Ondersteuning Oplossing ontwikkeld. Via de StuCommApp vinden studenten alle informatie over de ondersteuning die jij biedt en kunnen ze direct contact opnemen indien nodig.

Meer informatie?

Maak de ondersteuning voor studenten toegankelijk;

Bepaal zelf welke ondersteuning je studenten wil bieden;

Voldoe aan de wet- en regelgeving door de verplichte ondersteuning te bieden;

Geef studenten een overzicht van situaties waarin zij hulp kunnen krijgen en meer informatie over deze hulp;

Geef studenten de mogelijkheid om direct contact op te nemen met de juiste persoon of afdeling.