StuComm logo
Search here!

Zijn de studenten van vandaag voldoende voorbereid op de werkplek van morgen?

In deze korte serie artikelen gaat StuComm het gesprek aan met studenten, professoren en werkgevers in Nederland om te onderzoeken hoe onderwijsinstellingen hun studenten voorbereiden op stages en daarmee de uitdagingen van de toekomst.

Als belangrijkste motivatie om te studeren gaf de meerderheid van de studenten aan zich graag te willen verdiepen in een vakgebied waarin ze echt gepassioneerd zijn, of om zich beter voor te bereiden op hun toekomstige werkplek. Voor degenen die geluk hebben, is het een combinatie van de twee.

Weinigen zullen twijfelen aan het belang van een academische studie gezien de enorme hoeveelheid studenten die naar de universiteit gaan. Maar naast studeren is het net zo belangrijk dat studenten over praktische vaardigheden beschikken die hen in staat stellen uit te blinken op de werkplek.

Er is een groeiende bezorgdheid bij studenten, medewerkers en werkgevers dat studenten niet over de harde en zachte vaardigheden beschikken die hen helpen te excelleren na hun afstuderen. Omgekeerd neemt ook de overtuiging toe dat werkgevers de studenten terughouden, zo krijgen ze bijvoorbeeld rollen die er niet in slagen hun talenten te benutten.

Het internet heeft de werkplek in veel sectoren onherkenbaar veranderd, en dit is nog maar het begin. Deze verandering is wellicht het beste samengevat door auteur Yuval Noah Harari, in zijn laatste boek 21 Questions for the 21st Century.

studio-republic-644339-unsplash.jpg#asset:1666

“De grote uitdagingen van de 21e eeuw zijn globaal van aard, wat zal er gebeuren als de klimaatverandering een ecologische catastrofe veroorzaakt? Wat zal er gebeuren als computers in steeds meer taken beter presteren dan de mens en steeds meer banen vervangen? Wat zal er gebeuren wanneer biotechnologie ons in staat stelt om mensen te upgraden en hun levensduur te verlengen? “

Hoewel de antwoorden op deze vragen onduidelijk blijven, kunnen we er zeker van zijn dat de veranderingen en verstoringen op de werkplek die we sinds het begin van de jaren negentig hebben gezien, de komende decennia alleen maar zullen toenemen.

Veel universiteiten vinden hun oorsprong terug lang vóór veel regeringen en ver voorbij de geboorte van de meeste bedrijven. Om goede redenen waren ze in het verleden kenmerkend traag in veranderen en dit werd terecht opgemerkt als een van hun sterke punten. Nu zijn het echter verschillende tijden. Zoals ieder van ons moeten ze zich aanpassen aan het huidige moment. Gezien het tempo van de verwachte verandering voor de komende jaren is het van vitaal belang dat universiteiten de leiding nemen en blijven evolueren in hoe en wat ze lesgeven. Alleen dan zullen ze hun studenten echt voorbereiden op de enorme uitdagingen die voor hen liggen.

Het volgende artikel van de korte serie artikelen wordt binnenkort gepubliceerd. In deze reeks bespreken we onderwerpen zoals hoeveel stagemogelijkheden er zijn voor studenten, of deze stages betaald zijn, of de kansen relevant zijn voor hun studie en of ze zich gemotiveerd voelen in deze rollen.