StuComm logo
Search here!

Waarom is betrokkenheid onder studenten zo belangrijk?

De studiefase is een van de belangrijkste fasen in ieders leven. Deze tijd vormt de basis voor een succesvolle carrière. Tegelijkertijd is het een lastige fase, zeker wanneer iemand net begint met studeren. Een student komt terecht in een nieuwe omgeving, met nieuwe mensen en nieuwe ervaringen. Voor veel studenten betekent het ook een nieuwe woonplaats, al is dat in deze tijd onzekerder. Kortom, het is een periode met veel verandering, veel druk en veel onzekerheid.

Een studie met alles wat daarbij komt kijken, is de belangrijkste voorbereiding op het werkzame bestaan. Dat alles in een relatief korte periode neemt vanzelfsprekend de nodige druk met zich mee. Naast het plezier en het feesten wat normaliter een belangrijke bonus van de studententijd is, moeten studenten de kennis en vaardigheden opdoen die zij nodig hebben voor een succesvolle carrière. En dat is niet het enige.

Het cruciale studentenleven

Het belang van goed onderwijs staat buiten kijf. Goed georganiseerde lessen, interessante hoorcolleges en waardevolle gastcolleges dragen bij aan de kennis en kunde van studenten. Hoewel niet al het onderwijs fysiek zal kunnen plaatsvinden, zal het digitale alternatief net zo goed georganiseerd moeten worden. Wat alleen nog wel eens wordt vergeten, is dat het onderwijs niet het enige belangrijke aspect is van het studentenleven.

Wie kent de uitspraak niet: ‘het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent’. Natuurlijk maakt het ook uit wie je bent, maar in menig carrière is het enorm belangrijk gebreken een groot netwerk te hebben. Het bouwen van dit netwerk begint in de studietijd, met de sociale contacten. Ook dat aspect zal de komende tijd een uitdaging zijn.

De sleutel tot studiesucces

Een betrokken student is een succesvolle student. Maar hoe komt dat? Als een student zich betrokken voelt, is er een vorm van positieve druk. Iemand die zich onderdeel voelt van een groter geheel, zoals een opleiding of gehele onderwijsinstelling, is eerder geneigd een stap harder te zetten voor zichzelf en voor medestudenten. De kans dat een student afhaakt gedurende een studie, wordt daarmee ook kleiner. Er ontstaat extra motivatie om succesvol te zijn en zeker in een periode waarin onderwijs meer op afstand plaatsvindt, is dat zeer belangrijk.

Het onderwijs en de sociale interactie zal op een andere manier verlopen dan men gewend is. Studenten zullen minder persoonlijk contact hebben met de onderwijsinstelling en met medestudenten. Om de fysieke afstand toch te verkleinen, worden steeds meer digitale middelen ingezet. Studenten hebben sociale media ten over om met elkaar in contact te blijven, maar voor onderwijsinstellingen is dit iets uitdagender. De instellingen die dit wel effectief doen, zijn er de afgelopen maanden in geslaagd om hun studenten betrokken en gemotiveerd te houden.

Het middel dat door onderwijsinstellingen internationaal het meest succesvol is ingezet om de betrokkenheid te verhogen, is een studentenapp of campus app. Deze apps optimaliseren de communicatie tussen een onderwijsinstelling en haar studenten, en verhogen daarmee de betrokkenheid.

Wil je meer weten over hoe jij jouw studenten de komende tijd betrokken en gemotiveerd kunt houden? Download ons E-Book Student Engagement!

We've Moved | Find more info about our student experience solution @ Ready Education.
This is default text for notification bar