StuComm logo
Search here!

The mental health gap

Veel hedendaagse studenten hebben te maken met mental health problemen. Deze lopen uiteen van stress, tot faalangst, concentratieproblemen en depressies. Tegenover deze grote vraag naar hulp staan slechts enkele studentpsychologen.

Onderstaande infographic laat zien waar dit gat tussen de gevraagde en de aangeboden hulp vandaan komt. Hoe ga jij een betere zorg voor studenten realiseren?

We've Moved | Find more info about our student experience solution @ Ready Education.
This is default text for notification bar