StuComm logo
Search here!

Studentenapp en schoolmail belangrijkste communicatiekanalen

In de StuComm Onderwijscommunicatie Survey is aan Nederlandse MBO-, HBO- en WO-studenten gevraagd naar de voorkeuren op het gebied van onderwijscommunicatie. Onder deze studenten bevinden zich zowel studenten die de StuCommApp tot hun beschikking hebben als studenten die dat niet hebben. De deelnemende studenten zijn gevraagd naar hun voorkeuren voor de verschillende kanalen voor onderwijscommunicatie. Duidelijk is dat twee kanalen de voorkeur hebben als het gaat om onderwijscommunicatie: de studentenapp en de schoolmail. 

Zeker bereiken

‘Welk kanaal moet een onderwijsinstelling inzetten om er zeker van te zijn dat de informatie jou bereikt?’ Deze vraag is aan studenten gesteld. De schoolmail is voor 57% van alle ondervraagde studenten het belangrijkste kanaal, tegenover 33% van de studenten die de voorkeur geven aan een studentenapp. Een groot verschil zit er in de studenten die de StuCommApp tot hun beschikking hebben en studenten die deze app niet tot hun beschikking hebben. Wanneer de StuCommApp beschikbaar is, geeft 59% van de studenten namelijk de voorkeur aan een studentenapp, tegenover 31% van de studenten die kiest voor de schoolmail.

Overige kanalen, zoals de elektronische leeromgeving, het intranet, social media of de website, worden minder genoemd door studenten. Studenten blijken deze kanalen in mindere mate te gebruiken. Bij belangrijke berichten, zoals roosterwijzigingen, studieresultaten en misschien zelfs noodmeldingen, blijken de studentenapp en de schoolmail het belangrijkst te zijn. Het is in ieder geval belangrijk dat studenten hun smartphone hiervoor kunnen gebruiken; ruim driekwart van de studenten geeft de voorkeur aan hun smartphone voor het ontvangen van dit soort informatie. 

Snel bereiken

‘Welk kanaal moet een onderwijsinstelling inzetten om jou snel te bereiken?’ Ook nu blijken een studentenapp en de schoolmail de voorkeur te genieten. Studenten die de StuCommApp tot hun beschikking hebben geven in 70% van de gevallen de voorkeur aan een studentenapp, waar 22% de voorkeur geeft aan hun schoolmail. Studenten die de StuCommApp niet tot hun beschikking hebben geven in 64% van de gevallen juist de voorkeur aan schoolmail, waar 16% toch de voorkeur geeft aan een studentenapp.

Wederom worden de overige kanalen minder benoemd. Wel blijft er de voorkeur voor het gebruik van de smartphone, waarmee nogmaals wordt benadrukt hoe belangrijk het is de kanalen via de smartphone beschikbaar te stellen. 

“Wanneer de StuCommApp beschikbaar is geeft 77% van de studenten de voorkeur aan een studentenapp boven alle andere kanalen voor onderwijscommunicatie”

Voorkeur

‘Via welke kanalen heb je het liefst dat jouw onderwijsinstelling met jou communiceert?” Bij deze vraag konden studenten meerdere kanalen aangeven. Onder de studenten die de StuCommApp niet tot hun beschikking hebben, heeft de schoolmail de voorkeur met 84%. Hierna volgt een studentenapp met 50%. Andere kanalen vormen bij minder dan een vierde van de studenten een optie. Hieronder vallen de elektronische leeromgeving (23%), social media (16%),  intranet (13%) en de website (9%). 

Onder de studenten die de StuCommApp wel tot hun beschikking hebben, gaat met 77% de voorkeur uit naar de studentenapp. Dit wordt opgevolgd door de schoolmail met 54%. De overige kanalen worden vrijwel niet benoemd wanneer de StuCommApp beschikbaar is.

Voor 10% van de studenten is er geen voorkeurskanaal, alleen een voorkeursapparaat. Zij geven aan dat het kanaal niet uitmaakt, zolang ze het kanaal maar op hun smartphone kunnen gebruiken.

StuCommApp gebruikers

Opvallend was het verschil in kanaalkeuze tussen studenten die de StuCommApp tot hun beschikking hebben en studenten die de StuCommApp niet tot hun beschikking hebben. Om niet-gebruikers te bereiken, blijkt de schoolmail de beste optie te zijn. Dit is vooral zo als het gaat om zeker bereiken. Voor de StuCommApp gebruikers blijkt de Studentenapp het kanaal voor zeker en snel bereik. Het kanaal heeft dan ook bij 77% de voorkeur. Hieruit blijkt dat de StuCommApp door studenten wordt gewaardeerd als snel communicatiekanaal.