StuComm logo
Search here!

Studenten met problemen: hoe help jij op afstand?

De coronacrisis duurt alweer bijna een jaar en de wereld is flink veranderd, zo ook het onderwijs. Activiteiten die voorheen op de campus plaatsvonden gaan nu vrijwel allemaal digitaal. In de eerste paar maanden bracht dit de nodige uitdagingen met zich mee, maar nu lijkt dit allemaal goed georganiseerd. Het enige onderdeel waar bij vrijwel alle onderwijsinstellingen nog ruimte voor verbetering is, is de studentenondersteuning op afstand. En juist dat is in deze periode zo belangrijk.

In het ‘oude normaal’ kwam het al vaak genoeg voor dat studenten met problemen of uitdagingen kampten. Deze varieerden van studiegerelateerde vragen tot problemen in de privésituatie van studenten. Op dat moment konden zij terecht bij docenten en begeleiders, of even langslopen bij de servicedesk. Dat ‘even langslopen’ is lastig geworden terwijl de problemen en uitdagingen bij studenten zijn gegroeid.

Op zichzelf aangewezen

Studenten hebben grote behoefte aan interactie en sociale contacten, iets waar het in deze tijd vanzelfsprekend aan ontbreekt. Dit hebben ze niet alleen nodig voor ontspanning, maar ook voor hun studie. In plaats van ‘in de wandelgangen’ iets vragen of het ergens over hebben, moeten studenten nu op zoek naar de informatie die ze nodig hebben. Digitaal is deze informatie lang niet altijd even makkelijk voor handen, wat ervoor zorgt dat studenten met onbeantwoorde vragen achterblijven en zonder oplossing voor problemen.

Onderwijsinstellingen spelen hierin een grote rol, die niet altijd even goed wordt ingevuld. Dat is niet omdat onderwijsinstellingen niet willen, integendeel zelfs: onderwijsinstellingen doen er alles aan om studenten zo goed mogelijk te helpen in deze tijd. Het komt doordat ze te weinig ervaring hebben met dit soort situaties om de juiste invulling te kunnen geven aan de ondersteuning die studenten nu nodig hebben.

Open & toegankelijk

Het belangrijkste is dat onderwijsinstellingen zich open en toegankelijk opstellen. Daar bedoelen we niet alleen mee dat je klaar moet staan als er een vraag binnenkomt, maar ook dat je het studenten zo makkelijk mogelijk moet maken om die vraag te kunnen stellen. Op dit moment staat te veel belangrijke informatie nog altijd ergens ver weggestopt op de website, waar studenten veel moeite voor moeten doen. De andere variant die we vaak zien is dat er één e-mailadres is en dat studenten daar hun vraag naar moeten sturen, in de hoop dat ze bij de juiste persoon of afdeling terecht komen.

Bij een aantal onderwijsinstellingen is dit wel goed geregeld, tot groot genoegen van hun studenten. Zij zetten de officiële smartphone app van hun instelling in om daar de informatie te delen die noodzakelijk is voor studenten. Vanuit die app kunnen studenten contact opnemen met juiste persoon of afdeling, of zelfs direct het antwoord op hun vraag vinden. Deze onderwijsinstellingen zijn een voorbeeld in de manier waarop zij de voorkeuren van hun ‘mobile-minded’ studenten centraal zetten bij het bieden van de juiste ondersteuning en informatie.

Wil jij meer weten over hoe deze onderwijsinstellingen hun studenten succesvol ondersteunen? Neem dan contact met ons op!