StuComm logo
Search here!

StuComm op handelsmissie naar China

Het doel van StuComm om de Nederlandse student drempelvrij te laten studeren, is al lang achterhaald. Inmiddels is onze droom om zo veel mogelijk studenten wereldwijd te helpen succesvol te zijn. Zo traden Ronald Kouvelt (CEO) en Edwin Flooren (CFO) buiten de Europese grenzen, op een handelsmissie. Bestemming: China. Met ‘onderwijs’ als thema van de handelsmissie, werd StuComm gevraagd door Region Utrecht om onderdeel te zijn van deze handelsmissie.

Vanwaar deze handelsmissie?

Ronald: ‘Ons doel is om wereldwijd studenten te helpen succesvol te zijn, dus ook in China. De handelsmissie was een mooie gelegenheid voor ons om te leren over hoe het onderwijs in China georganiseerd is, wat wij daarvan kunnen opsteken en wat wij mogelijk voor het Chinese onderwijs kunnen betekenen.’

Wie hebben jullie allemaal gesproken?

Edwin: ‘We hebben een aantal hoogwaardigheidsbekleders gesproken en hebben verschillende onderwijsinstellingen gesproken. Zeer interessant! Heel anders dan in Nederland.’

En? Wat hebben jullie geleerd van het Chinese onderwijs?

Edwin: ‘Het is best wel een cultuurschok in vergelijking met Nederland en bijvoorbeeld Engeland, waar we sinds kort actief zijn. Het onderwijs is heel anders ingestoken. Je krijgt heel erg het gevoel van hiërarchie, meer dan in Nederland. Er wordt meer aan studenten opgelegd.’

Ronald: ‘Ja precies! Ook op de campus is het anders georganiseerd dan in Nederland. In Nederland is de woningvoorziening een groot probleem voor studenten. In China zijn alle voorzieningen te vinden op de campus. Ook qua band met thuis hoor je verschillende dingen. Enerzijds hoor je dat de afstanden te groot zijn tussen campus en huis, waardoor de meeste studenten op de campus blijven, ook in weekenden. Anderzijds hoor je dat regio’s rondom onderwijsinstellingen hoge huizenprijzen hebben omdat men dichtbij wil gaan wonen; als je buiten dat gebied woont mag je niet naar de onderwijsinstelling.’

Wat is er positief aan het Chinese onderwijs?

Ronald: ‘Er is totaal geen sprake van student drop-out. Waar in Nederland hoge uitstroomcijfers zijn, stroomt in China vrijwel niemand uit. Dit zal onder andere komen door de goede kwaliteit van het onderwijs. Er zijn relatief veel hoogopgeleiden, die dit mogelijk maken.’

Edwin: ‘Daarnaast is het mooi om te zien hoe nauw de banden zijn met het bedrijfsleven. Dat heeft onder andere te maken met dat zowel het onderwijs als het bedrijfsleven door de overheid gestuurd worden. Het is goed om te zien dat studenten de mogelijkheid krijgen om aan het bedrijfsleven te proeven.’

Wat zou beter kunnen?

Edwin: ‘Een cultureel ding is de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan. Drop-outs zijn er niet, maar veel wordt van hogerhand opgelegd, waardoor je het idee krijgt dat er weinig vrijheid is voor studenten. Wellicht dat daar mogelijkheden liggen.’

Wat is voor StuComm the next step als het gaat om China?

Ronald: ‘We gaan nu rustig onze reis evalueren. We hebben met veel mensen gesproken die geïnteresseerd vragen hebben gesteld over wat we doen en hoe we te werk gaan. Het is voor ons nu zaak om te kijken of er kansen liggen en hoe we deze het beste kunnen benutten’