StuComm logo
Search here!
StuComm Personal Assistant

Personal assistent

StuComm Personal Assistant

Als onderwijsinstelling is het vaak een grote uitdaging om te voorzien in de veranderende behoefte van studenten. De hedendaagse student zet gemak boven alles, is continu onderweg en doet alles via hun smartphone. Waar studenten om meer gemak vragen, heeft dit voor onderwijsinstellingen meer uitdagingen tot gevolg. De StuCommApp dicht de digitale kloof tussen studenten en onderwijsinstellingen, door als personal assistant van de student te fungeren.

Centraliseren voor gemak

Een van de grote frustraties van studenten, is het feit dat informatie die zij dagelijks nodig hebben, zo moeilijk te achterhalen is. Enerzijds heeft dit te maken met de grote hoeveelheid verschillende systemen waar studenten moeten inloggen, voor verschillende informatie. Anderzijds zijn deze systemen vaak slecht te gebruiken op mobiele apparaten, het favoriete medium van studenten.

De StuCommApp maakt het mogelijk voor onderwijsinstellingen om alle informatie uit deze systemen samen te brengen. Het rooster, de studieresultaten, studiematerialen bij vakken, nieuws en meer in één app, geeft studenten de mogelijkheid om in te één keer in te loggen voor alle informatie. Alle informatie is makkelijk binnen handbereik, waardoor studenten de kennis en tijd krijgen om zich volledig op hun studie te concentreren.

Studenten activeren

Voor studenten is het waardevol om, wanneer nodig, ondersteund te worden. Met de StuCommApp stellen we studenten in staat te handelen naar hun behoefte. Als een student bijvoorbeeld een onvoldoende krijgt voor een tentamen, stelt de StuCommApp bepaalde acties voor. Dit gaat van simpelweg inschrijven voor de herkansing, tot contact opnemen met de docent.

Daarnaast maakt het combineren van de verschillende systemen het mogelijk om bij een vak alle informatie te tonen. Naast het rooster, worden dan ook het lesmateriaal, video’s en de contactgegevens van de docent getoond. Op deze manier missen studenten nooit belangrijke details.

Altijd op de hoogte

Onaangename verrassingen zijn voor studenten verleden tijd. Met push notificaties kunnen studenten op de hoogte worden gesteld van roosterwijzigingen, studieresultaten, nieuws en meer. Onderwijsinstellingen kunnen zelf instellen welke push notificaties worden verstuurd en ook handmatig push meldingen versturen, bijvoorbeeld in noodgevallen. Hiermee is de StuCommApp een krachtig communicatiekanaal dat door onderwijsinstellingen kan worden ingezet zoals zij het nodig achten.

Succesvolle studenten

Met de StuCommApp wordt het studenten makkelijk gemaakt om alle benodigde informatie snel te achterhalen. Ze worden van recente ontwikkelingen op de hoogte gesteld en kunnen worden ondersteund met persoonlijke acties wanneer het nodig is. Met de StuCommApp dichten onderwijsinstellingen de digitale kloof met hun studenten.

Wil je jouw studenten ook succesvol maken met een personal assitant? Neem dan contact met ons op!