StuComm logo
Search here!
RU

Ook Radboud Universiteit aan de slag met StuComm’s StudentenApp

StuComm en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben overeenstemming bereikt over het gebruik van de StudentenApp van StuComm, om zo studenten optimaal te informeren. De Radboud Universiteit volgt hiermee het voorbeeld van andere onderwijsinstellingen, zoals Universiteit Utrecht, Hogeschool Inholland, NHTV en Christelijke Hogeschool Ede, die de StudentenApp al gebruiken.

Studenten van de Radboud Universiteit kunnen alle beschikbare informatie via één app raadplegen, waar zij maar één keer op hoeven in te loggen. Jeroen Buijs, Hoofd Online Strategie en Infrastructuur, geeft aan dat de ervaring van StuComm met de achterliggende systemen een van de redenen was om voor StuComm te kiezen. ‘Verder heeft StuComm heel veel ervaring met de communicatie naar studenten toe en weet hoe studenten informatie willen ontvangen.’ Inmiddels gebruiken duizenden studenten de StudentenApp, verspreid over 9 onderwijsinstellingen. 

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde en studentgerichte onderzoeksuniversiteit. De StudentenApp van StuComm sluit hier perfect op aan. De StudentenApp is speciaal ontworpen voor studenten. Jeroen Buijs: ‘Wij zetten niet de systemen centraal, maar de studenten staan bij ons centraal. De student heeft behoefte aan een complete informatievoorziening, dat continu gecheckt kan worden. Dat biedt de StudentenApp van StuComm.’ StuComm en de Radboud Universiteit Nijmegen zetten in op een mooie, succesvolle samenwerking. 

ru_nl-3.svg#asset:397