StuComm logo
Search here!

Onboarding MBO-studenten: waar moet je rekening mee houden?

Het terugdringen van het aantal terugtrekkers tussen het aanmelden en het inschrijven bij MBO-instellingen, vraagt om een kritische blik van MBO-instellingen op hun huidige aanpak. Hierbij gaat het enerzijds om de inhoud en anderzijds om hoe er vorm wordt gegeven aan de verschillende onderdelen binnen de aanpak. De exacte manier waarop dit gebeurt is verschillend per onderwijsinstelling, maar er zijn bepaalde onderdelen waar iedere onderwijsinstelling rekening mee moet houden.

Contact methoden

Het eerste onderdeel is het contact met de aankomende MBO-studenten. In de meeste gevallen gaat het aanmelden via een formulier op de website, waarna de communicatie verloopt per (privé)e-mail en per post. Dit zijn berichten over de te maken opdrachten, de te houden gesprekken en algemene informatie. Het feit dat het op die manier gaat, laat zien dat de meeste MBO-instellingen niet goed snappen wat de jongeren van nu willen. Zij gebruiken amper nog e-mail, de post laten ze voor hun ouders en zelf zitten ze continu op hun smartphone. Onderwijsinstellingen moeten deze voorkeuren goed begrijpen bij het bepalen van de communicatie met aankomende studenten en zijn hier dan ook druk mee bezig.

Inzicht voor ouders 

Het tweede punt gaat om de betrokkenheid van ouders. Aankomende MBO-studenten zijn bijna altijd nog op de leeftijd dat ouders veel helpen regelen en ondersteunen bij hun schoolzaken. Ze zijn immers minderjarig. Dat betekent ook dat ouders betrokken moeten zijn bij het aanmeldproces, om hun kinderen te helpen dit helemaal te doorlopen. Bij grote betrokkenheid van ouders is de kans dat iemand zich terugtrekt ook kleiner. 

Personalisatie informatievoorziening 

Bij het derde punt gaat het om personalisatie. Iedere aankomende student doorloopt dezelfde stappen, maar iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier. Na het aanmelden worden deze jongeren vaak op de hoogte gehouden per e-mail en per post, met informatie die zeer generiek is. Persoon A zal dezelfde berichten krijgen als persoon B, terwijl zij misschien wel heel anders in de wedstrijd zitten. Hier moet dus gekeken worden naar een manier waarop aankomende studenten eenvoudig updates en informatie ontvangen, die aansluit bij de fase waarin zij zitten.

Toegankelijke hulp

Het is onvermijdelijk dat jongeren die zich inschrijven bij jouw onderwijsinstelling op enig moment in het aanmeldproces een vraag of een probleem hebben. Op dat moment moet je er voor hen zijn. Het is belangrijk dat vanaf het eerste moment wordt gecommuniceerd welke persoon of afdeling hen kan helpen bij welk probleem of welke vraag. Ook moet helder zijn hoe aankomende studenten in contact kunnen komen met hulppersonen of afdelingen.

Deze vier punten zijn de belangrijkste onderdelen in de onboarding aanpak van MBO-instellingen. Het kan ingewikkeld lijken om deze onderdelen goed in te vullen en het aantal terugtrekkers ook daadwerkelijk te verminderen. Wil je weten hoe je dit effectief kunt doen? Je leest het in ons laatste whitepaper!