StuComm logo
Search here!

Kanalenstrategie: Hoe communiceer jij met jouw studenten?

De studenten van nu zijn opgegroeid in een digitale wereld. Op jonge leeftijd komen zij in aanraking met de verschillende technologieën, die continu blijven vernieuwen. In het dagelijkse leven is het gemak van de smartphone een vanzelfsprekendheid. Toch kunnen zij hun smartphone niet in alle situaties gebruiken, zo ook bij hun onderwijsinstelling. Deze hebben vaak moeite bij te blijven bij de continue ontwikkelingen op technologisch vlak. Erg belangrijk is om jouw studenten op het juiste moment via het juiste kanaal te ondersteunen met de juiste informatie. De vraag is, welke informatie publiceer je waar?

Tot enkele jaren geleden was de student communicatie via e-mail de norm. Wanneer er informatie gedeeld werd met een student, ontvingen zij een een e-mail op het account dat zij hebben gekregen van de onderwijsinstelling. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat dit tegenwoordig niet meer effectief is. Barnes & Noble College kwam nog tot een optimistische conclusie, dat minder dan 50% van de studenten hun e-mail nog opent. Onderwijsinstellingen die blijven leven in het verleden, zijn dus niet in staat om te voldoen aan de verwachtingen van de student van nu.

Smartphone

De smartphone is het kanaal van voorkeur van de huidige generatie studenten in simpelweg alle gevallen, ook als het gaat om onderwijsinformatie. Ook e-mail kan ontvangen worden op de smartphone, echter met de aandacht die er is voor social media sneeuwt de e-mail volledig onder. 69% van de studenten geeft aan zij alle informatie van hun onderwijsinstelling willen ontvangen via hun smartphone, zo bleek uit de Student Communicatie Survey eerder dit jaar.

Onderwijsinstellingen besteden veel aandacht om aan deze verwachting te voldoen, maar slagen daar vaak niet in. Een van de meest voorkomende misvattingen van onderwijsinstellingen is dat ze stellen dat hun website, de elektronische leeromgeving, het intranet en alle andere kanalen, prima toegankelijk zijn op de smartphone. Sommige platforms zijn inderdaad redelijk toegankelijk maar verre van gebruiksvriendelijk en intuïtief.

Daarnaast is er het probleem dat studenten worden gedwongen van meerdere platforms gebruik te maken. Zij verwachten dat de informatie is gecentraliseerd. Niet voor niets geeft 77% van de studenten aan dat zij de informatie van hun onderwijsinstelling via een studentenapp of campus app willen ontvangen, wanneer deze beschikbaar is.

Een waardevolle strategie 

Hoewel studenten zeggen alle informatie op hun smartphone te willen ontvangen, is de realiteit dat studenten nog altijd hun opdrachten maken op hun laptop of desktop. Deze worden ook gebruikt bij het doen van research, het volgen van digitale colleges, het maken van aantekeningen en het studeren zelf. Het is dus belangrijk om een keuze te maken in welke informatie en voorzieningen er via welk kanaal worden aangeboden. Zo kan e-mail nog altijd gebruikt worden voor officiële documentatie, kan er naar het intranet verwezen worden voor uitgebreide informatie en kan de elektronische leeromgeving worden ingezet om studiematerialen te delen met studenten.

Een studentenapp is voor veel verschillende soorten informatie geschikt:

  • Logistieke onderwijsinformatie: denk aan roosters en de wijzigingen hierin, studieresultaten, de studievoortgang en de aanwezigheid van studenten. Dit is informatie die studenten snel willen kunnen inzien en niet eerst hun laptop of desktop voor willen opstarten.
  • Algemene informatie: denk aan een plattegrond van de campus, adresgegevens, openingstijden van de instelling of bepaalde faciliteiten zoals de mediatheek, en verwijzingen naar andere bronnen van informatie. Ook dit is informatie die studenten ‘even snel’ willen kunnen inzien.
  • Studentenondersteuning: denk aan de momenten waarop een student jou nodig heeft. Een vraag aan een docent, een probleem dat moet worden neergelegd bij een vertrouwenspersoon of een storing in een systeem. Een student moet snel hulp kunnen krijgen en de smartphone is dan het apparaat binnen handbereik.
  • Betrokkenheid stimuleren: denk aan het betrekken van studenten bij de kwaliteitszorg middels surveys, het delen van nieuwsberichten en interessante events. Dit zijn allemaal manieren om studenten zich meer betrokken te laten voelen bij de onderwijsinstelling en hun studie, wat zeker in een tijd van hybride onderwijs erg belangrijk is.
  • Direct informeren & waarschuwen: denk aan een situatie waarbij studenten direct geïnformeerd moeten zijn: een corona besmetting op de campus of een crisissituatie. Op die momenten bereik je studenten snel met een push notificatie en zijn zij direct geïnformeerd en indien nodig gewaarschuwd.

Dit zijn allemaal zaken die het beste kunnen worden georganiseerd via een studentenapp, die eenvoudig toegankelijk is via de smartphone. Onthoud dat studenten nog altijd gebruik maken van andere apparaten als een desktop en laptop, wanneer ze aan het studeren zijn. Het helpt jouw studenten niet om de informatie en voorzieningen die ze daarbij nodig hebben te faciliteren via hun smartphone, zolang zij zelf nog de voorkeur geven aan een desktop of laptop.