StuComm logo
Search here!

JOB-monitor 2020: “Slechts ⅓ van de MBO-studenten tevreden met informatievoorziening vanuit school”

Vorige week presenteerde JOB MBO hun tweejaarlijkse monitor, waarin MBO-studenten wordt gevraagd hun mening te geven op verschillende aspecten van hun school. In deze editie deden er meer dan 260.000 van de ruim 460.000 MBO-studenten van Nederland mee. Met een verbeterde vragenlijst waren er een aantal verrassende inzichten. Zo is slechts ⅓ van de MBO-studenten in Nederland tevreden met de informatievoorziening vanuit hun school. Frits Bor, accountmanager bij StuComm, gaf zijn visie op de resultaten.

Met een magere 33% van de studenten die zich positief uitlaten over de informatievoorziening vanuit hun school, is dit de laagste score ooit sinds de start van de JOB-monitor. De score werd opgebouwd uit verschillende onderdelen, van informatie over de schoolkosten tot de afhandeling van klachten. Op het ene onderdeel werd beter gescoord dan het andere. De informatievoorziening rondom de studievoortgang werd het beste beoordeeld. Slechts 21% van de studenten liet zich hier negatief over uit. “Dat was voor mij een lichtpuntje, al blijkt ook hier nog ruimte voor verbetering. Studievoortgang is namelijk logistieke studie-informatie die anno 2020 sowieso op elk moment toegankelijk moet zijn”, zegt Bor.

Omgang klachten

Het slechtst beoordeeld werd de omgang met klachten; slechts 28% van de studenten waren hier positief over. “Het ‘bieden van ondersteuning en inzichtelijk afhandelen van meldingen of klachten’ hoor ik vaker terug als thema bij scholen”, geeft Bor aan. “Studenten zijn de ‘klanten’ van een school. Als ze met een melding of een probleem aankloppen, wil je gepaste hulp kunnen bieden. Op die manier geef je studenten meer mogelijkheden om succesvol te zijn. Wat ik vaak merk is dat de kern van het probleem niet zit in het oplossen van problemen zelf, maar in de processen die op de achtergrond draaien.”

Bor doelt op de manier waarop studenten hun klachten en problemen melden. “Het is niet ongebruikelijk dat een student zich opeens in een situatie bevindt die hem of haar is ‘overkomen’. Studenten bijstaan via een laagdrempelige wijze is in veel gevallen de oplossing. Op dit moment worden studenten in veel gevallen nog geacht in persoon een bezoek te brengen aan de servicedesk, of contactinformatie op te zoeken die staat verstopt op een site van de onderwijsinstelling. Dat wordt natuurlijk niet als laagdrempelige service of ondersteuning ervaren”, zegt Frits hoofdschuddend. Bor draagt zelf een oplossing aan: “Ik heb hier samen met verschillende scholen over gesproken en op basis daarvan hebben we een Support Feature ontwikkeld. Hiermee kan een student via de StuCommApp eenvoudig een klacht of probleem melden, die direct in het ticketsysteem van de onderwijsinstelling terecht komt. Zo maak je het voor beiden makkelijk.”

Welkome feedback

Een ander onderdeel waar veel studenten negatief over zijn, is de mate waarin er feedback wordt gevraagd op de lessen. Minder dan ⅓ van de studenten is hier positief over. “Ook dit wekte bij mij enige verbazing op”, zegt Bor. “Het doel van iedere school is om studenten optimaal te laten presteren en ze goed voor te bereiden op het leven na hun studie. Zonder feedback weet je niet of de kwaliteit van het onderwijs op de wensen en behoeften van studenten aansluit. Hoe kan je dan het onderwijs optimaliseren?”

Wederom wil Bor een oplossing aandragen. “In de afgelopen periode hoor ik bij veel verschillende scholen hoe belangrijk input van studenten is. Zeker bij digitaal onderwijs dat nu breed wordt aangeboden. Ik heb een aantal klanten blij kunnen maken met onze Feedback Feature, waarmee je studenten hun mening kunt vragen met korte en snelle surveys. De scholen die het gebruiken, verbeteren aan de hand van de respons proactief hun onderwijs”, aldus Bor.

Bor hoopt dat de uitkomsten van de JOB-monitor door iedere MBO-instelling goed benut zullen worden: “De student moet op elk moment centraal staan. We moeten dan ook kritisch kijken naar alle onderdelen waar studenten negatief over zijn en dat proberen te verbeteren. Als studenten tevreden zijn, zullen ze simpelweg het beste presteren”, besluit Bor.