StuComm logo
Search here!

De sleutel tot een effectieve contactstrategie – deel 1

In deze reeks blogs verdiepen we ons in hoe onderwijsinstellingen een effectieve contactstrategie kunnen opzetten. Deze blog is gericht op het eerste onderdeel van de contactstrategie: de informatie.

Informatie overbrengen naar studenten is de belangrijkste activiteit van onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen beschikken over verschillende leermiddelen voor studenten. Van de praktijkervaring van docenten tot de boeken en digitale lesmaterialen. Toch is het voor onderwijsinstellingen een uitdaging om de juiste informatie op het juiste moment over te brengen. Een gebrek aan praktische informatie, die studenten op dagelijkse basis nodig hebben, zorgt ervoor dat studenten het zwaar hebben en soms zelfs afhaken.

Onderwijsinstellingen lijken perfect in staat om te onderwijzen: kennis en vaardigheden overbrengen naar studenten, om ze op die manier te laten slagen. Toch slaagt een groot deel van de studenten niet. Dat is niet omdat ze verkeerd onderwezen zijn, maar omdat ze niet goed geïnformeerd zijn. Simpelweg op de hoogte zijn van wanneer tentamens en deadlines zijn, wat de studievoortgang is en waar ze kunnen aankloppen voor hulp, is een basisbehoefte van studenten. Als niet in die behoefte wordt voorzien, haken veel studenten af.

Om die reden roepen we onderwijsinstellingen op om een contactstrategie te ontwikkelen. Zo een strategie helpt om in kaart te brengen welke informatie studenten nodig hebben. Met die kennis, kan de juiste informatie op het juiste moment worden gedeeld. Wat willen studenten? En wat hebben ze nodig? Het is belangrijk om te begrijpen dat er verschillende soorten informatie zijn.

Soorten informatie

De primaire vorm van informatie is de meest eenvoudige informatie. Dit is het minimum van wat studenten nodig hebben om succesvol te zijn. Als dit niet wordt geleverd door onderwijsinstellingen, zijn de drop out cijfers vermoedelijk hoog. Denk hierbij aan roosters, deadlines en studieresultaten. Studenten moeten weten waar ze moeten zijn op welk moment, ze moeten weten welke studieresultaten ze behalen en welke invloed dat heeft op hun studievoortgang. Als de voortgang niet gaat zoals gepland, moet een student direct kunnen zien hoe hierop te acteren.

Na deze informatie komt de meer gedetailleerde informatie. Voor sommige studenten is ook deze informatie noodzakelijk, voor anderen is het fijn om te hebben. Het actief verstrekken van deze informatie helpt studenten te focussen op hun studie. Als ze zich in allerlei bochten moeten wringen om deze informatie te achterhalen, lijdt het succes hier logsicherwijs onder. Denk aan het eenvoudig kunnen inschrijven voor tentamens, of het delen van relevant nieuws en interessante evenementen voor studenten. In deze categorie is het belangrijkst om studenten in staat te stellen om hulp te vinden wanneer ze dit nodig hebben. Als studenten tegenvallende resultaten hebben of last hebben van bijvoorbeeld stress, moeten ze ergens terecht kunnen.

De laatste vorm van informatie is voor vrijwel geen student een echte noodzaak. Wel is het waarschijnlijker dat ze zullen slagen als ze deze informatie wel tot hun beschikking hebben. Het gaat hierbij om inspirerende informatie. Denk aan interessante minors of stages, contact met het bedrijfsleven, eigenlijk alles wat helpt bij de stap na hun studie. Dit kleine beetje extra delen met studenten, helpt hen om hun grenzen te verleggen.

Het begin van een effectieve contactstrategie

Weten welke informatie jouw studenten nodig hebben, is de eerste stap in het opstellen van een effectieve contactstrategie. Door samen met je collega’s deze inventarisatie te doen en deze te valideren bij studenten, weet je welke informatie je moet overbrengen. In onze volgende blog gaan we in op het tweede deel van de contact strategie: hoe breng je deze informatie over aan studenten?

We've Moved | Find more info about our student experience solution @ Ready Education.
This is default text for notification bar