StuComm logo
Search here!

“In de toekomst treden we als school op als PA”

Het onderwijs verandert in rap tempo. Marcel Nollen, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland, vertelt hoe Inholland hun studenten nu en morgen helpt om de veranderingen optimaal te benutten: “De grotere invloed van technologie geeft veel kansen.”

Een goed huwelijk

Nollen begint zijn verhaal met de samenwerking tussen InHolland en StuComm: “We hebben met StuComm een echt partnership, op basis van vertrouwen. Een ander soort relatie dan we met andere bedrijven hebben. StuComm denkt met ons mee, in oplossingen. En als het nodig is, mogen ze bij ons nieuwe functionaliteiten voor de app testen. Dat werkt super: studenten zijn een stuk blijer met de informatievoorziening en communicatie sinds StuComm een app voor ons heeft gemaakt. De app is verreweg het meest effectieve kanaal om onze studenten te bereiken!”

Beter beeld van wat studenten nodig hebben om succesvol te zijn

StuComm zit op de voorste rij als het om het leven studenten gaat. In combinatie met up-to-date kennis van technologische mogelijkheden en de optie om zelf te ontwikkelen, is dat beeld goud waard voor het onderwijs. Nollen: “Via onze website kunnen we aardig communiceren. We merken alleen dat het aantal studenten dat de website bezoekt, sterk terugneemt. StuComm helpt ons om beter in dat leven van de student te gaan staan. Zowel qua inlevingsvermogen als letterlijk met communicatie via de StudentenApp, die ze voor ons ontwikkeld hebben. Ons beeld van wat een student wanneer en via welke wegen nodig heeft, wordt steeds helderder.”

De Hogeschool als personal Assistent

De onderwijsinstelling is duidelijk in z’n ambitie en wil de potentie van de toenemende invloed van technologie benutten om hun studenten succesvoller te maken. Nollen zegt daarover: “We hebben straks de kans om op basis van enorme hoeveelheden data als personal assistent op te treden. Je kunt dan, bijvoorbeeld via de StudentenApp, gepersonaliseerde informatie en feedback geven aan de student. Dat sluit enorm aan bij ons onderwijssysteem, waarin wij proberen om als coach op te treden voor studenten.” Met gepersonaliseerde informatie verwijst Nollen naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld proefexamens, collegevoorbereidingen en cijferanalyses op maat te geven. En niet alleen op maat, maar ook via een kanaal en op een tijd die passen in het leven van de Inholland-student. Nollen voegt toe: “We blijven fysieke ontmoetingen en samenwerken aanmoedigen. Maar de online coachingsmogelijkheden zijn in de toekomst mogelijk een belangrijke aanvulling op ons onderwijs.”

Talent Feature: makkelijker een stage vinden

De app van de Hogeschool InHolland is onlangs verrijkt met een nieuwe optie, de Talent Feauture. Bedrijven kunnen studenten nu rechtstreeks via de app een stage aanbieden. Er vindt een snelle match plaats. Nollen: “Een stageplek is een contextrijke leeromgeving met reële beroepsproducten en een werkelijke beroepssetting. Hier leer je als student hoe zo’n bedrijf werkt en hoe je je eigen professionele rol vindt. Dat leer je niet vanuit de boeken. Het is aan het einde van de studietijd een belangrijke stap naar het werkende leven.”

Dat het binnen sommige branches lastig is om een stageplek te vinden, erkent Nollen: “Als je in de zorg, op de pabo of in de techniek studeert, heb je zo een leuke plek. In de hoek van welzijn of binnen accountancy heb je het echter een stuk zwaarder als het om het vinden van stages gaat. Die laatste, de economische sector, heeft veel te maken met automatiseringsprocessen. Dat maakt de stageplekken schaars.”

Investeren in het toekomstige werkleven van de student

InHolland helpt de student op verschillende manieren bij het vinden van een goede stageplek. Niet alleen door nu de Talent Feature toe te voegen aan de app: “Het is en principe de verantwoordelijkheid van de student om een geschikte plek te vinden. Vanuit de hogeschool ondersteunen we. Bijvoorbeeld door een aantal smalle bacheloropleidingen breder te maken, waardoor ze beter aansluiten op beroepen die er nu nog niet zijn. De arbeidsmarkt verandert nu ook snel. Beroepen die we nu hebben, bestaan over vijf jaar mogelijk niet meer. Andersom is er dan een groot aantal beroepen waarvoor nu helemaal geen opleiding is. Die veranderingen blijven we actief monitoren en onderzoeken. En we spelen er duidelijk op in. Ook hebben we drie accountmanagers binnen de hogeschool die verantwoordelijk zijn voor het netwerk van bedrijven.”

Meer weten?

Om de hoek staat nog een aantal prachtige ontwikkelingen voor de StudentenApp en de communicatie met studenten. StuComm en de Hogeschool Inholland zullen die samen mogelijk maken. Samen bouwen ze aan de toekomst van het onderwijs. En die van de student.

Wil je weten weten hoe StuComm jouw onderwijsinstelling en studenten kan helpen? Neem dan contact op.