StuComm logo
Search here!

Hoe gaat StuComm om met de data van onze studenten?

De missie van StuComm is om studenten overal ter wereld te helpen succesvol te zijn. Om dat te bereiken hebben we de StuCommApp gecreëerd. Hiermee maken we het leven van studenten makkelijker, zodat zij zich kunnen focussen op hun studie. In de app krijgt een student alle informatie die hij of zij nodig heeft in het dagelijkse leven. Bij deze informatie zit onder andere het rooster en de studieresultaten van de student. Het gaat hierbij dus om persoonlijke informatie.

Geheel terecht stellen onderwijsinstellingen de vraag of de privacy van de student gewaarborgd is. Is de data veilig? Wordt de data niet gedeeld met derde partijen? Dit zijn belangrijke onderwerpen om bij stil te staan met alle technologieën die worden ingezet bij een onderwijsinstelling, zo ook bij de StuCommApp. Bij StuComm zetten we niet voor niets de privacy van studenten voorop. We leggen graag uit hoe we dat doen.

StuCommApp en data

De StuCommApp beschikt over verschillende features waarin persoonsgegevens van studenten worden weergegeven. Denk aan de cijfers en het rooster van een student. Onderwijsinstellingen bepalen zelf hoe zij deze gegevens opslaan. Bij StuComm slaan we namelijk geen gegevens op zolang het niet strikt noodzakelijk is. De StuCommApp koppelt zoveel mogelijk met bestaande systemen en laat de data vervolgens zien aan de student. 

In enkele gevallen is het noodzakelijk om gegevens vanuit de onderwijsinstelling te synchroniseren in onze backend systemen, zoals de roosterinformatie. Dit is noodzakelijk om studenten de juiste gegevens te kunnen tonen en wordt alleen gedaan wanneer de onderwijsinstelling hier toestemming voor geeft.

In de StuCommApp is er slechts een weergave van de gegevens. Middels caching worden deze gegevens tijdelijk opgeslagen op het apparaat van de student. Deze gegevens zullen nooit elders door de StuCommApp worden opgeslagen, laat staan voor andere doeleinden worden gebruikt.

Iets wat vrijwel iedere app doet is het volgen van de activiteiten van gebruikers. Op die manier kunnen de makers de app optimaliseren. StuComm doet dit uiteraard ook, maar maakt alleen gebruik van de analytics wanneer we de privacy van studenten volledig kunnen waarborgen.

Toekomstvisie

StuComm heeft de ambitie om studenten op individueel niveau te kunnen helpen. Hiermee bedoelen we studenten van de juiste hulp voorzien op het juiste moment. Dit kan zijn door bij tegenvallende studieresultaten een bezoek aan de studieadviseur voor te stellen, of bijvoorbeeld te helpen bij het vinden van een baan. Wij willen dus wel het contact tussen de student en derde partijen mogelijk maken, maar alleen wanneer de student dit zelf wil.

Hoe doen we dit? In de app op het apparaat van de student, willen we de student gepersonaliseerde acties aanbieden. Dit kan bijvoorbeeld zijn een bijpassende vacature, of een suggestie om de studieadviseur te bezoeken als de cijfers tegenvallen. Dit gebeurt allemaal in de app zelf, zonder dat de data met andere partijen wordt gedeeld. De student kan er vervolgens zelf voor kiezen om wel of geen actie te ondernemen. Op deze manier faciliteren we het contact tussen de student en derde partijen, maar alleen als een student hier zelf behoefte voor heeft.

In de toekomst blijven we functionaliteiten ontwikkelen waarmee we studenten nog meer kunnen helpen. Het kan zijn dat voor deze functionaliteiten gegevens wel gedeeld moeten worden met derde partijen. In dat geval zullen we dat nooit doen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de student. Daarbij is het altijd de onderwijsinstelling die bepaalt of de functionaliteit überhaupt aan haar studenten wordt aangeboden.

Met alles wat we nieuw ontwikkelen komt de privacy van de student voorop. Heb je opmerkingen, vragen of twijfel je aan hoe wij de privacy van jouw studenten beschermen? Laat het ons weten! We stellen het altijd op prijs om uitgedaagd te worden en zo jouw studenten nog beter te kunnen beschermen.

We've Moved | Find more info about our student experience solution @ Ready Education.
This is default text for notification bar