StuComm logo
Search here!

Het nieuwe schooljaar: al klaar met de voorbereidingen?

Het schooljaar loopt ten einde en dus zijn de voorbereidingen voor het nieuwe jaar in volle gang. Met oog op nog meer vrijheid in het nieuwe jaar zal er wederom het nodig veranderen voor studenten, maar allemaal ten goede. Dat neemt niet weg dat de voorbereiding volledig op orde moet zijn. Voor bestaande studenten is dat vaak relatief eenvoudig omdat zij overal al mee bekend zijn. Voor eerstejaars is dat toch iets anders, voor hen is alles nieuw. Een goede informatievoorziening en het kenbaar maken van de juiste aanspreekpunten is dan ook enorm belangrijk.

Wanneer een student begint op een onderwijsinstelling, moeten bepaalde zaken direct duidelijk zijn. Naast alle basisinformatie, hebben eerstejaarsstudenten goede begeleiding nodig bij de start van het jaar, zeker wanneer een student problemen ervaart. Er zijn verschillende personen en afdelingen die in verschillende situaties kunnen helpen. Dit moet voor eerstejaars studenten direct duidelijk zijn.

De zoektocht naar hulp

Een nieuwe studie markeert ook een nieuwe fase in het leven van een student. Er is een nieuwe omgeving waar een student zich dagelijks bevindt, er zijn nieuwe mensen en in sommige gevallen is er ook een nieuwe woonomgeving. Dat alles heeft enorme impact op het leven van een student, zowel op het gebied van onderwijs als het sociale leven. Dit alles kan vragen en onzekerheden met zich meebrengen.

Om zo goed mogelijk om te gaan met deze nieuwe situatie, is het belangrijk dat een student ‘goed landt’ bij de onderwijsinstelling. Wat daarbij helpt is wanneer een student vanaf moment één een eerste aanspreekpunt beschikbaar heeft, zoals een studieloopbaanbegeleider of mentor. Deze persoon kan een student bij onzekerheden en problemen direct ondersteunen door zelf te helpen of de student door te verwijzen naar de juiste persoon of afdeling.

Studenten kunnen ook te maken hebben met een spontane of chronische aandoening. Iets normaals zoals dyslexie komt vaak voor bij studenten, maar kan een grote impact hebben op een student. Wellicht heeft een student aangepast studiemateriaal nodig of extra tijd bij een tentamen. Dit moet veelal worden aangevraagd bij de examencommissie, waar een student dan ook in contact mee moet komen. Zo zijn er dus verschillende personen en afdelingen die belangrijk zijn voor het succes van een student.

Direct contact

Als onderwijsinstelling moet je studenten goed ondersteunen bij aanvang van hun studie. Dit houdt in dat alle informatie beschikbaar moet zijn en alle contactpersonen bekend moeten zijn. In de contactstrategie van de onderwijsinstelling vormt dit dan ook een belangrijk onderdeel. Hierbij moet er rekening worden gehouden met de informatie die gedeeld moet worden en de kanalen die hiervoor moeten worden gebruikt.

Praktische informatie moet voor studenten direct toegankelijk zijn. 74% van de studenten geeft aan dat ze deze informatie via hun smartphone willen kunnen achterhalen. Wanneer je als onderwijsinstelling gebruik maakt van een studentenapp zoals de StuCommApp, is dit eenvoudig toe te voegen. Denk aan een gepersonaliseerd overzicht van de belangrijkste contacten, of een overzicht met situaties waar studenten zich in kunnen bevinden en wat ze op dat moment zouden moeten doen. Bekijk aan welke kanalen jouw studenten de voorkeur geven en zorg ervoor dat de belangrijkste informatie daar beschikbaar is.

Wil jij jouw eerstejaarsstudenten ook een vliegende start van het studentenleven geven? Neem snel contact op!