StuComm logo
Search here!

Het effect van aanwezigheid op studiesucces

Aanwezigheidsplicht; voor HBO en WO studenten begrippen die zij achter zich lieten na het behalen van hun middelbare school diploma, maar voor MBO studenten nog dagelijks van belang. In de ogen van vele studenten is de verplichte aanwezigheid een punt van irritatie, maar toch zitten er voor de studenten veel positieve punten aan verbonden.

Het effect van aanwezigheid in de praktijk

In 2011 deed het Ministerie van Onderwijs onderzoek naar het verband tussen aanwezigheid van studenten en hun studiesucces. Hieruit bleek dat studenten die vaker aanwezig zijn betere cijfers halen. Het vervangen van gemiste lessen met zelfstudie heeft een minder positief effect op de cijfers van studenten. De verplichte aanwezigheid voor studenten draagt dus bij aan betere cijfers, en verlaagt daarmee de kans dat studenten studievertraging oplopen.

Hoornbeeck College, al meerdere malen tot beste ROC van Nederland uitgeroepen, zag in het cursusjaar 2013-2014 het aantal uitvallers met 55% afnemen t.o.v. het vorige jaar. Het aantal voortijdige schoolverlaters staat daarmee bij hen op 1,8% over 5000 studenten. Volgens Hoornbeeck College draagt de strenge controle op aanwezigheid bij aan deze cijfers. Zodra een student ongeoorloofd afwezig is, wordt deze student gebeld en naar zijn/haar reden gevraagd. Er wordt wel een stuk zelfstandigheid gevraagd van de studenten, maar op het gebied van aanwezigheid wordt tot aan het laatste jaar streng gecontroleerd.

Voor de studenten kan hun aanwezigheid bijdragen aan betere cijfers en aan het (op tijd) behalen van een diploma. Voor onderwijsinstellingen is het makkelijker om studenten te monitoren wanneer zij vaker aanwezig zijn en in te grijpen wanneer er bijvoorbeeld een gebrek aan motivatie is of een student moeite heeft met een vak. Uiteindelijk zal dit leiden tot minder vroegtijdige schoolverlaters en langstudeerders.

Houd studenten op de hoogte

Vanuit de onderwijsinstelling kan er, net zoals bij Hoornbeeck College, strenge controle worden uitgevoerd op de aanwezigheid van de studenten. Echter is het ook slim om de studenten zelf inzage te geven in hun afwezigheid. Zo kunnen ze zelf monitoren hoeveel lessen ze al hebben gemist, en hoeveel ze er nog mogen missen voor ze in de problemen komen met hun onderwijsinstelling, en instanties als de DUO, de gemeente en de SVB. Ook kunnen ze inzien wat voor invloed hun aanwezigheid heeft op hun studiesucces en of ze op koers liggen om op tijd af te studeren.

StudentenApp- aanwezigheid

De rol van de ouders in het studiesucces

Naast dat de onderwijsinstellingen en studenten inzage moeten hebben in het aanwezigheidspercentage van de studenten, kunnen ook de ouders van studenten hier een rol in spelen. Tot hun kinderen 18 zijn, dragen zij namelijk de verantwoordelijkheid dat hun kinderen een opleiding volgen of een diploma behalen. Het is daarom van belang dat ouders goed geïnformeerd worden, en zo snel kunnen schakelen wanneer er ongeoorloofd lessen worden gemist. Zo kan er in samenwerking met de ouders, het aanwezigheidspercentage van de studenten hoog worden gehouden en daarmee het studiesucces worden verhoogd.

StudentenApp ouder login

Aanwezigheid monitoren met de MBO StudentenApp

De MBO StudentenApp van StuComm biedt modules die speciaal ontwikkeld zijn voor het monitoren en in kaart brengen van de aanwezigheid van studenten. Benieuwd naar deze modules en hoe ze kunnen bijdragen aan het studiesucces van studenten? Neem contact met ons op voor meer informatie.