StuComm logo
Search here!

De nieuwe Zadkine app

Op 8 & 9 februari vond de saMBO-ict conferentie plaats bij Zadkine in Rotterdam. Het waren twee dagen vol interessante sessies en presentaties. Samen met Zadkine gaven wij een workshop over de nieuwe Zadkine app, waarbij ook studenten aan het woord kwamen.

Behoefte aan een nieuwe app

Zadkine wilde haar huidige app vervangen, waarbij het belangrijk was dat de nieuwe app alles kan wat de huidige app kan, cross platform informatie kan aanbieden, in de huisstijl kan worden geleverd en het liefst ook een ouderlogin heeft.

De StudentenApp bood voor al deze wensen uitkomst en bleek de perfecte vervanging. Na meerdere presentaties en een onderhandse aanbesteding viel de keus definitief op StuComm en de StudentenApp.

Niet één maar twee apps

In nauwe samenwerking zijn er niet één maar twee apps ontwikkeld; de Zadkine app en de VAVO Rijnmond College app. Beide apps delen een backend en bieden de zelfde functionaliteiten, maar zijn in hun eigen huisstijl geleverd.

De studenten van Zadkine en het VAVO Rijnmond College speelden een belangrijke rol tijdens de testfase. Tijdens verschillende sessies kregen de studenten kans om de app uit te proberen en hun feedback te geven. VAVO-studente Eva vertelde tijdens de workshop dat zij het erg leuk vond om de app te mogen testen en zag dat er ook echt wat met haar feedback werd gedaan.

Alle informatie op een plek

De Zadkine app biedt studenten verschillende functionaliteiten. Zo kunnen studenten hun roosters, resultaten, studievoortgang en aanwezigheidspercentage in de app terug vinden. Ook ontvangen zij direct een notificatie bij een roosterwijziging of nieuw resultaat.

template_foto_blog_dashboard.png#asset:1095

Ouderlogin

De mogelijkheid voor ouders om ook in te loggen, was voor Zadkine een belangrijk punt. Door studenten zelf de mogelijkheid te geven om ouders toe te voegen, maar ook te verwijderen, is de discussie over wie er toegang mag hebben tot de gegevens van de studenten verplaatst naar de keukentafel. Gelijktijdig wordt de administratieve last voor Zadkine een stuk lager.

template_foto_blog_ouderlogin.png#asset:1094

Een groot succes

Eind 2017 was er een “stille lancering” van de app, waar vervolgens in begin 2018 de oude app volledig vervangen werd door de Zadkine & VAVO Rijnmond College apps. Studenten werden via een notificatie in de oude app, posters en een nieuwsbericht op de hoogte gebracht. Deze lancering was zeer geslaagd; in de eerste week van 2018 hadden al 10.000 studenten de nieuwe app geïnstalleerd!

De voorzitter van het College van Bestuur van Zadkine, Philippe Raets, vatte het succes mooi samen tijdens de opening van de conferentie op vrijdag als “nieuwe, sexy app, waarmee de studenten ontzettend blij zijn”.

Toekomst

De Zadkine app zal nog verder worden uitgebreid. Er zal worden gekeken naar de mogelijkheden om de app te voorzien van over een feedback, contactinformatie en stage informatie functie.

Bekijk de presentatie die tijdens de workshop is gegeven hier

Meer weten?

Voor meer informatie over de saMBO-ict conferentie die gegeven is of de Studentenapp kun je contact opnemen met Ronald Kouvelt. Hij vertelt je graag meer over de mogelijkheden!