StuComm logo
Search here!

De juiste ondersteuning voor eerstejaarsstudenten

In september begint het nieuwe studiejaar wat voor eerstejaarsstudenten een spannend moment is. Dat is natuurlijk altijd het geval, maar in de anderhalve meter samenleving waarin we momenteel leven speelt dit nog veel meer. Onderwijsinstellingen doen er alles aan om in ieder geval de eerstejaars zoveel mogelijk op locatie te ontvangen, maar dat lukt niet altijd. Met een ‘hybride onboarding’ zijn een goede informatievoorziening en de juiste aanspreekpunten enorm belangrijk.

Wanneer een student begint op een onderwijsinstelling, moeten bepaalde zaken direct duidelijk zijn. Naast alle basisinformatie, hebben eerstejaarsstudenten goede begeleiding nodig bij de start van het jaar, zeker wanneer een student problemen ervaart. Binnen iedere onderwijsinstelling zijn er verschillende personen die beginnende studenten kunnen helpen. Wanneer een eerstejaarsstudent vragen of problemen heeft, moet hij of zij direct bij de juiste persoon terecht kunnen. En de kans dat er zich problemen voordoen, is groot.

Onzekerheden & speciale behoeften

Een nieuwe studie markeert ook een nieuwe fase in het leven van een student. Er is een nieuwe omgeving waar een student zich dagelijks bevindt, er zijn nieuwe mensen en in sommige gevallen is er ook een nieuwe woonomgeving. Dat alles heeft enorme impact op het leven van een student, zowel op het gebied van onderwijs als het sociale leven. Dit alles kan vragen en onzekerheden met zich meebrengen.

Om zo goed mogelijk om te gaan met deze nieuwe situatie, is het belangrijk dat een student ‘goed landt’ bij de onderwijsinstelling. Wat daarbij helpt is wanneer een student vanaf moment één een eerste aanspreekpunt beschikbaar heeft, zoals een studieloopbaanbegeleider of mentor. Deze persoon kan een student bij onzekerheden en problemen direct ondersteunen door zelf te helpen of de student door te verwijzen naar de juiste persoon of afdeling.

Studenten kunnen ook te maken hebben met een spontane of chronische aandoening. Iets normaals zoals dyslexie komt vaak voor bij studenten, maar kan een grote impact hebben op een student. Wellicht heeft een student aangepast studiemateriaal nodig of extra tijd bij een tentamen. Dit moet veelal worden aangevraagd bij de examencommissie, waar een student dan ook in contact mee moet komen. Zo zijn er dus verschillende personen en afdelingen die belangrijk zijn voor het succes van een student.

Direct contact

Als onderwijsinstelling moet je studenten goed ondersteunen bij aanvang van hun studie. Dit houdt in dat alle informatie beschikbaar moet zijn en alle contactpersonen bekend moeten zijn. In de contactstrategie van de onderwijsinstelling vormt dit dan ook een belangrijk onderdeel. Hierbij moet er rekening worden gehouden met de informatie die gedeeld moet worden en de kanalen die hiervoor moeten worden gebruikt.

Praktische informatie moet voor studenten direct toegankelijk zijn. 74% van de studenten geeft aan dat ze deze informatie via hun smartphone willen kunnen achterhalen. Wanneer je als onderwijsinstelling gebruik maakt van een studentenapp zoals de StuCommApp, is dit eenvoudig toe te voegen. Ook een gepersonaliseerd overzicht van de belangrijkste contacten inclusief contactgegevens maken hier onderdeel van uit. Bekijk aan welke kanalen jouw studenten de voorkeur geven en zorg ervoor dat deze informatie daar beschikbaar is.

Wil jij jouw eerstejaarsstudenten ook een vliegende start van het studentenleven geven? Neem snel contact op!