StuComm logo
Search here!

4 uitdagingen voor studenten bij hybride onderwijs

Volledig digitaal, volledig fysiek of een combinatie van beiden? De meeste onderwijsinstellingen kiezen voor het laatste: hybride onderwijs. Voor studenten voor wie het handig is, bijvoorbeeld eerstejaarsstudenten, en bij vakken waar het noodzakelijk is, bijvoorbeeld praktijklessen, zullen onderwijsinstellingen zoveel mogelijk de deuren openen. Waar het niet nodig is, zal veelal worden gekozen voor digitaal onderwijs, om de gezondheid van studenten en het personeel niet in gevaar te brengen. Maar wat is de impact voor studenten? In deze blog bespreken we 4 uitdagingen waar studenten mee te maken gaan krijgen.

1. Informatievoorziening

Onderwijsinstellingen hebben verschillende kanalen die zij inzetten om te communiceren met studenten. Voor cursusinformatie wordt bijvoorbeeld een elektronische leeromgeving gebruikt, voor algemene openbare informatie staan de website en sociale media centraal, en voor praktische informatie voor studenten wordt vaak het intranet gebruikt. Voor studenten is dit verre van optimaal. Uit de NSE bleek al dat slechts 41% van de studenten tevreden is over de informatievoorziening vanuit hun instelling.

Bij sommige onderwijsinstellingen worden deze kanalen al gecombineerd, in bijvoorbeeld een studentenapp. De onderwijsinstellingen die dat doen, hebben geluisterd naar hun studenten. Liefs 69% geeft namelijk aan alle informatie vanuit de onderwijsinstelling op hun smartphone te willen ontvangen. Wanneer studenten geen centrale plek hebben met alle informatie, zal het lastiger worden om alles te kunnen vinden nu ook de fysieke afstand groter is.

2. Onderwijskwaliteit

Goed onderwijs is vanzelfsprekend voor iedere student van groot belang. Dat is ook de reden dat onderwijs zich blijft doorontwikkelen, mét de hulp van studenten zelf. De feedback van studenten vormt de basis van optimalisaties in het onderwijs. Toch gaat dat lang niet altijd even goed. Slechts 37% van de studenten gaven in de NSE aan tevreden te zijn met de kwaliteitszorg van het onderwijs.

Wanneer een deel van het onderwijs, of zelfs al het onderwijs, digitaal wordt gefaciliteerd, moet het onderwijs hierop worden aangepast. Zeker in de eerste periode van de coronacrisis werd het fysieke onderwijs simpelweg gekopieerd naar online. De kwaliteit daarvan werd door studenten niet goed beoordeeld. Uit onderzoek van AT5 bleek dat liefst 75% van de ondervraagde studenten het onderwijs sinds de coronacrisis minder vond dan daarvoor. Daar is dus voldoende ruimte voor verbetering.

Voor studenten wordt het een uitdaging om hun feedback te geven tijdens de periode van hybride onderwijs. Niet alle onderwijsinstellingen hebben de juiste voorzieningen om ook nu feedback uit te vragen en het onderwijs en de (digitale) voorzieningen te verbeteren. De vraag is hoe onderwijsinstellingen hiermee omgaan en studenten toch de waarde kunnen bieden die zij verwachten.

3. Mental health

In de afgelopen jaren is de zogeheten mental health van studenten steeds zorgwekkender geworden. Meer en meer studenten ervaren stress en andere symptomen, die kunnen leiden tot een burn-out of erger. Uit de SES 2019 (Student Experience Survey) bleek dat 10% van de studenten overweegt te stoppen door stress en problemen met hun mental health.

Wanneer studenten problemen ondervinden met hun mental health, moeten zij hiervoor de juiste zorg krijgen. In sommige gevallen hebben zij er genoeg aan om met hun medestudenten, familie of vrienden hierover te praten. In andere gevallen durven zij dit niet of zijn de problemen dusdanig dat professionele hulp nodig is. De meeste onderwijsinstellingen kunnen studenten helpen aan deze hulp, ofwel door dit te faciliteren ofwel door studenten door te verwijzen naar de juiste persoon. Nu studenten fysiek op afstand zijn en de informatie over de te verkrijgen hulp in veel gevallen niet eenvoudig te vinden is, zijn er zorgen over het verkrijgen van hulp wanneer studenten dit nodig hebben.

4. Hulp & ondersteuning

Gedurende hun studie hebben studenten meerdere personen en afdelingen binnen de onderwijsinstelling nodig. Als het gaat om een persoon, zoals een docent of mentor, kan het lastig zijn om in contact te komen. Waar je als student voorheen eenvoudig langs zou kunnen lopen, is het nu de vraag of deze persoon aanwezig is en of je als student zelf aanwezig kunt zijn. Als student zul je dus altijd digitaal of telefonisch contact moeten kunnen zoeken met de persoon die je nodig hebt.

Daarnaast kun je als student ook problemen hebben met bepaalde faciliteiten. Dit kan zowel op de campus, als digitaal. Een probleem met inloggen of met toegang tot een bepaald systeem, kan ertoe leiden dat een student niet bij belangrijke informatie voor zijn of haar studie kan komen. De servicedesk zal in dit geval goed bereikbaar moeten zijn en het is de vraag in hoeverre dit fysiek en digitaal mogelijk gaat zijn.

Bij StuComm doen we er alles aan om studenten succesvol te maken. We helpen ze hun uitdagingen te overkomen om ze zich volledig te laten focussen op hun studie. Benieuwd hoe? Neem contact op!